NYMÅNE I LØVEN – TID FOR RAUSHET

«Love is the absence of judgement.” – Dalai Lama

I DAG KLOKKEN 15.50, var det nymåne på 16 grader i Løven. Løven er et ildtegn, som i astrologien herskes av Solen. I fødselshoroskopet viser Solen den bevisste identiteten vår, mens Månen viser den instinktive og ubevisste. En nymåne i Løven, handler derfor blant annet om identitet. Hvem er du – egentlig? Lever du i pakt med indre overbevisning, eller tilpasser du deg andres kommentarer og synsing? Er det du eller andre som har definisjonsmakten i ditt liv? Svaret for de fleste vil nok være noe midt i mellom. Vi kan ikke leve uten å forholde oss til andre, men om vi lar andres meninger styre livet vårt, så kommer vi ut av kurs.

STJERNETEGNET LØVEN HAR OGSÅ EN FORBINDELSE med hjertet og hjertechakraet. I hjertet ligger vår egen indre visdom. I hjertet v e t vi om vi handler sant eller ikke, og i hvilken grad vi (eventuelt) går på akkord med oss selv. Når tok du sist et blikk innover for å se hvordan det står til med selvfølelelsen? Å leve livet ut fra egen sannhet, gir både god selvfølelse og selvtillit. Vi våger mer når vi er autentiske, og da kommer mestringsfølelsen. Å mestre livet, ønsker vi alle. Så hvorfor kan det oppleves så vanskelig?

TO VIKTIGE STIKKORD HER er fordømmelse kontra raushet. Det vi kanskje frykter mest av alt, er å bli dømt for noe. Enten vi har hatt en god intensjon eller ikke. En person som har det godt med seg selv, er som regel langt rausere enn en som ikke har det. Det handler ikke om det materielle, et menneske med lite penger men som er i pakt med hjertet, finner alltid en måte å vise raushet på. Det er ganske påfallende, men ofte er det de minst rause som er de første til å dømme og vise versa. Vi påpeker ubalanser hos andre, ofte for å slippe og se på våre egne. Litt enkelt sagt muligens, men derfor er det ganske avslørende hvordan vi kommuniserer. Det gamle uttrykket «det hjertet er fullt av, renner munnen over med» kunne ikke vært sannere. Merkurs aspekt til Neptun rundt nymånen, kan hjelpe deg med å forstå din egen livsløgn, men du må muligens gjøre en liten innsats for å få tak i den.

OPPI DET HELE SÅ ER DET VIKTIG Å HUSKE og ikke fordømme de som dømmer. Vi vet ikke hvorfor andre velger å tenke, snakke eller leve som de gjør. Fordømmelse gjør det vanskeligere å komme seg ut av fastlåste mønstre. En person som i årevis f eks har hevdet en bestemt sannhet, kan ha problemer med å gi slipp på denne sannheten i frykt for fordømmelse. Det kan oppleves som en innrømmelse av at de andre hadde rett, og dermed frykten for «å få høre det». På den måten blir det svært vanskelig å utvikle seg, og komme videre i livet. Følelser som skyld og skam har aldri bragt noe positivt med seg. Vi begrenser hverandre ved å dømme, og Janteloven får leve videre i beste velgående.

NYMÅNEN I DAG SETTER FOKUS på det ansvaret hver enkelt av oss har, for å skape det livet vi ønsker. Opposisjonen til Saturn i Vannmannen gir en åpning for å revurdere former, strukturer, grenser og rutiner i livet. Gjør det på d i n måte! Saturn er også den karmiske læremester, så her kan hendelser eller personer fra fortiden dukke opp de nærmeste ukene, fordi vi ikke var helt ferdige med læringen. Det er stor sannsynlighet for at dette kan skje helt uventet, med kvadraturet til Uranus. Både Solen og Månen befinner seg også på det punktet på stjernehimmelen, som Uranus er hersker over. Trigonet til Chiron, gir håp om å bli hel. Bli h e l e deg selv.

NYMÅNER ER TIDEN FOR å sette nye intensjoner. Klisjéen sier at vi må begynne med oss selv, for å skape en forandring i verden. Om alle sluttet å dømme fra nå men heller begynte å lytte til hjertet, tenk for en livgivende og lys verden vi ville få! Vår frie vilje gir oss et valg, og vi må alle forholde oss til det. Å ikke velge, er også et valg. Dit vi går – er dit vi kommer.

God nymåne!

 

Photo by Steve Halama on Unsplash