Horoskop

Astrologi er som kart og kompass, et spennende verktøy å jobbe med!

 Den astrologiske tolkningen av et PERSONLIG horoskop, gir verdifull innsikt om hva du som menneske bærer på av ressurser og utfordringer i livet. Det kan gi påfyll og inspirasjon til å forstå deg selv bedre.

Vi gir personlig veiledning om du ønsker det, da går vi også  inn og ser på hva som rører seg i horoskopet ditt i denne perioden. Ta kontakt for nærmere informasjon og pris. 

Du kan også bestille et personlig horoskop, satt opp utfra fødselstidspunktet ditt, noe som kan bli en spesiell gave til deg selv eller andre. Da kan du lese i fred og ro, og får tid til å reflektere. Horoskopene er delt opp i ulike temaer, med ca 10 – 50 sider (avhengig av type horoskop) lettlest og informativt innhold!

Et horoskop gir deg også en god innføring i astrologi, så samtidig med at du blir bedre kjent med deg selv, lærer du også et spennende verktøy. 

 

Personlige horoskop du kan velge mellom:

SJELEVENNER –  kr 700,-   

«Relasjoner er et hellig ritual, som bringer oss i nær kontakt med sannheten i vårt eget hjerte og vår sjels flyktighet. Sanne relasjoner kan ikke arrangeres, forstås eller velges. Ethvert forsøk på å kontrollere en relasjon, hindrer sjelens strøm. Det beste vi kan gjøre er å gå inn i dets mysterium, engasjere oss i dets paradokser og kjenne oss selv godt nok til å være i relasjonen uansett hva det måtte medføre. (…..) Hva trenger din sjel gjennom disse relasjonene? Hvilket mønster veves inn i dine nære relasjoners natur?»

Dette horoskopet gir deg et dypt innblikk i hva det betyr for deg å elske; å være en bror, søster, venn, kollega, partner og kjæreste til andre. Vår tilknytningsevne dannes i barndommen. De færreste kommer gjennom de tidligste årene uten skrubbsår. Hvilke emosjonelle mønstre bærer du med deg? Hvilke forventninger har du til relasjoner? Det er viktig å kjenne egne behov, så vi ikke bevisst eller ubevisst forventer at andre skal fylle dem. Mange forhold kunne vært sunnere, om ikke partene hadde gått med forventninger den andre ikke har mulighet til å fylle. Dette gjelder ikke bare i kjæresteforhold, men til alle mennesker rundt oss.

Horoskopet «Sjelevenner», går i dybden på plasseringen av Månen (emosjoner, instinktive reaksjoner og ditt ubevisste jeg), Merkur (kommunikasjon), Venus (verdien du legger i relasjoner), Mars (lidenskap, begjær, hvordan du håndterer konflikter og hvordan din livskraft på en naturlig måte søker utfoldelse), Nordnoden (sjelens vei) og områdene for tidlig barndom/søsken (3. hus), oppvekst i hjem og familie (4. hus), alle typer relasjoner (7. hus) og vennskap/sosialt liv (11. hus).

Horoskopet er på ca 25 – 35 sider, og gir en dybdeforståelse av hvem du er.

 

ENGLEHOROSKOP KR 700,-  

Et fødselshoroskop inneholder veldig mye informasjon, og kan tolkes fra flere utgangspunkt og med ulike vinklinger. Dette horoskopet tar deg med inn i englenes verden, og forteller hvilke engler som er rundt deg med utgangspunkt i ditt unike fødselsøyeblikk! Det inneholder også forslag til øvelser og meditasjoner, ut fra horoskopet og dets innhold. I denne rapporten beskrives

  • Dine sterkeste engleforbindelser
  • Engler i dagliglivet
  • Samspillet mellom deg og «dine» engler

Rapporten inneholder bl a også en oversikt over hvilke engler som kobles til de ulike tegnene, planetene, himmelretningene og årstidene.

 

FØDSELSHOROSKOP  (norsk eller engelsk) KR 500,-

Viser hvem du er sett fra et astrologisk perspektiv, din innstilling til livet, mentale interesser og ressurser, hvordan du når dine mål, hvor du er kreativ, unik og ambisiøs eller kanskje ustabil.

 

DITT KARMISKE HOROSKOP  Kr 500,-  KR 400,- frem til nymånen 8. mai 2024

Det karmiske horoskopet viser hva slags karma og erfaringer du har med deg fra tidligere inkarnasjoner, og hvilke intensjoner sjelen din har i dette livet. Det tar for seg egenskaper som må utvikles, problemer som må løses og service som må ytes. Et sjelemøte med deg selv. Karma er ikke straff, men læring. Når du har forstått en situasjon og lært det du skal, så oppløses også karmaen.

 

RESSURSHOROSKOP  kr 500,-  

Horoskopet er en analyse med fokus på din personlighet, styrke, kreativitet og talenter. Her får du også oversikt over ditt ubrukte potensiale. Det viser også hvilke hemninger du trenger å jobbe med for å oppnå suksess, samt hvilken evne du har til å skape ressurser og tjene penger. Et horoskop både for den som skal velge yrke eller retning i livet, eller ønsker å endre kursen.

 

KJÆRLIGHETSHOROSKOP  kr 800,-  

Viser samspillet mellom deg og din partner, hvordan dere opplever hverandre og hvordan forholdet oppleves sett fra hver enkelt sitt ståsted. Det viser også hva du søker hos en partner.

 

RELASJONSHOROSKOP mellom to personer  kr 500,-  

Viser samspillet mellom deg og eventuelt venn, arbeidskollega eller samarbeidspartner. Hvor samarbeider dere best, og hvor ligger ulikhetene som kan skape utfordringer man må være oppmerksom på.

 

COMPOSITE/PAR-HOROSKOP kr 600,-  (Norsk eller engelsk) 

Composite-horoskopet er to horoskop slått sammen, og skiller seg fra relasjonshoroskopet som sammenlikner to horoskop. Det viser et felleshoroskop for to mennesker. Composite kan brukes som f eks horoskop for et parforhold, kollegialt forhold, forhold mellom familiemedlemmer, venner osv. Her får du innsikt i hva slags forhold du og den andre skaper sammen.

 

HOROSKOP FOR KROPP OG SJEL kr 800,- (kun på engelsk)  
Hvert av de 12 stjernetegnene styrer ulike deler av hele den fysiske kroppen. Fra Væren som styrer hodet til Fiskene som har føttene som hovedfokus. Ut fra tegnene og planetene, kan vi få en forståelse av hvor det kan oppstå ubalanser, som kan manifestere seg i mulig fysisk sykdom. Neglisjerer du et område i livet, mentalt eller sjelelig, kan det gi seg utslag i det fysiske. I denne rapporten får du et dybdeperspektiv på hva du bør ta ekstra hensyn til, for å ha det best mulig og unngå ubalanser i det fysiske. Rapporten er personlig og på inntil 60 sider. Den gir forslag til hvilke remedier som kan skape balanse på det aktuelle området for akkurat deg. Utgangspunktet er fødselshoroskopet, så vi trenger fødselsdato, klokkeslett og stedet du er født for å utarbeide rapporten.

 Vi gjør oppmerksom på at fysisk og psykisk sykdom skal behandles hos lege.

 

SATURNS LØFTE kr 700,-

Livet består av mange faser. Noen faser merker vi ekstra godt, og Saturnfasene innebærer ofte at vi må revurdere rammene våre. I astrologien sier vi at ingen er voksne før de har vært gjennom sin første Saturn return, som inntreffer i 28-30 årsalderen. Saturn return betyr at planeten har gått en hel gang gjennom fødselshoroskopet. Dette gjentar seg når vi er rundt 58 og 87 år. Det er også viktige faser når vi er ca 7, 14, 21, 35, 42, 49, 66, 73, 80 år osv. Disse er ofte omtalt som syvårskriser, og oppleves gjerne som milepæler hvor det kommer flere temaer på dagsorden. Det er bl a fysisk utvikling og helse, intellektuell og emosjonell utvikling, selvbevissthet, karriere og materiell status, retningen i livet samt visdom og modenhet. Oppsummert er Saturns rolle å se på selvbevaringsevnen.

I dette omfattende horoskopet får du dybdeinnsikt i hvordan disse fasene oppleves akkurat for deg, med utgangspunkt i fødselshoroskopet ditt. Fordi vi alle er unike, vil hver av oss ha ulike temaer aktivert til ulike tider. Du får nøyaktig tidfestet når du var i og kommer til de ulike milepælene, hva som aktiveres og hvordan det kan håndteres på best mulig måte. I tillegg finner du informasjon om hva Saturn betyr i ditt fødselshoroskop, både ut fra tegnet, graden, elementet og huset den befinner seg i. Et nyttig verktøy for å håndtere både hverdagen og de større linjene i livet!

  

JUPITERS LØFTE kr 700,-

Jupiter kalles den store lykkeplaneten, og når vi er under gunstig påvirkning av den har vi ofte medvind. Da kan det være fint å benytte seg av den ekstra drahjelpen, fordi vi har større sjanser til å lykkes med å nå målene i disse periodene. Ca hvert tolvte år, har vi Jupiter return i fødselshoroskopet, da har planeten gått en hel runde rundt. Dette inntreffer når vi er rundt 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 år osv. Jupiter handler bl a om ekspansjon og trossystemet vårt. Når Jupiter påvirker oss, vil vi gjerne ha noe mer ut av livet – det gode liv.

Dette horoskopet gir innsikt i dine personlige Jupiterfaser, og hva som rører seg i livet ved hver av fasene, og hvordan du kan bruke fasen på best mulig måte. Du får datoene for Jupiter return, og hvilke aspekter Jupiter danner til andre planeter i return-horoskopene og hva det betyr. I tillegg er det en beskrivelse av Jupiter i fødselshoroskopet, og hvordan du best kan bruke Jupiter i eget liv. Horoskopet er utfyllende til Saturns løfte, og et veldig nyttig verktøy!

 

*****

 

For å kunne sette opp ditt horoskop trenger vi navn, fødselsdato, klokkeslett og fødested. Til kjærlighetshoroskop / relasjonshoroskop trenger vi samme opplysninger på personen du vil ses i forhold til.

Ved kjøp av 3 eller flere horoskop, gir vi 10 % avslag. Gjelder ikke horoskop på tilbud. 

 

For bestilling, send en epost til:

post@stjerneklart.com 

 

Horoskopene sendes på mail, eller kan sendes pr. post mot et tillegg i prisen på kr 250,-