UFORUTSIGBAR NYMÅNE OG KOSMISK KINDEREGG

ONSDAG 16. AUGUST kl 11.37 er det nymåne i Løven. Denne uken er det tilbake til skole, studier eller jobb for de fleste. Kjenner du motstand? Vanskelig å komme ut av feriemodusen? Ikke så rart, på denne tiden av året vil vi heller være i Løvens makelighet fremfor å jage «bytter».

 

NYMÅNER ER GUNSTIGE NÅR du ønsker å sette en intensjon, så frø eller iverksette planer du vil skal vokse seg store. Med Løvens nymåneenergi, kan det du nå starter også ha gode kår for å bli noe andre legger merke til.

 

DENNE NYMÅNEN BÆRER PREG AV et kosmisk kinderegg. Sammen med Månen (og Solen) står Venus og Lilith. Hva som skjer når de to sistnevnte møtes, skrev vi om for et par uker siden. Forenklet sagt er Venus det vi ønsker oss, Månen behovene  våre og Lilith behov og ønsker vi har undertrykket – eller kanskje ikke en gang vet om. Disse tre møtes altså i Løven, som ikke en gang gidder å late som den ikke vil ha oppmerksomhet. Løven elsker å være synlig, og en Løve som får sitt oppmerksomhetsbehov tilfredsstilt gir tidobbelt tilbake. Så om du nå bruker de nærmeste dagene på å kjenne etter hva d u trenger, så jobber du konstruktivt med denne nymånens energi. Løven er varm og raus, og forbindes både med vår identitet og med hjertet. Å frigjøre seg fra andres meninger om for eksempel hvordan du lever livet ditt, setter deg fri. Bare d u vet hva som er best for deg. Og som om ikke et kinderegg i seg selv er nok, så sørger stjernehimmelen nå for at egget blir så energifylt at du ikke en gang behøver å bruke krefter på å åpne det.

 

VENUS RETROGRADE REISE har pågått siden 23. juli, og varer til 4. september. Kollektivt betyr det at det foregår en revurdering av hva som er verdifullt både for oss som enkeltmennesker, men også som menneskehet. Uværet «Hans» har medført uvirkelige scener, og katastrofe for alle som har fått ødelagte hjem og livsverk. Vi blir små i møtet med naturkreftene. Det er vel knapt et land i verden som ikke har fått føle klimaendringene. Om vi ikke har vært det tidligere, så blir vi nå veldig klar over hvor mye hver og en av oss betyr for planetens fremtid. Det er summen av valgene vi tar hver eneste dag, som betyr noe. Hva om alle mennesker på kloden fra i morgen av nektet å bruke plast? Da fremtvinger vi endringer gjennom kollektivt «opprør». Dette er budskapet til retrograde Venus denne gangen, som reiser gjennom Løven (vår identitet). Så kommer transformatoren Pluto tilbake igjen til Vannmannen (menneskeheten) i store deler av 2024, da blir kollektivt opprør virkelig satt på dagsorden. Men da skal vi ikke glemme at selv en «vanlig» nymåne i 2023, kan ha vært med på å så frø til en bedre fremtid. Og det er nettopp Vannmannens hersker Uranus som er kindereggets katalysator. Der den befinner seg i Tyren, sendes det sterk strøm med lynets hastighet bort til Månen, Venus og Lilith i Løven. Løven forbindes med hjertet og hjertechakraet. Plutselige innsikter, akutte behov og frigjøring av det du undertrykker kan bli en realitet før du aner det. Da er du f r i. Og frie mennesker er rause mennesker, og vil ubetinget det beste for andre. Vi må inn i hjertene og medfølelsen, for å overleve. Alle mennesker har like stor verdi. Kan dette være starten på noe større?

 

GOD NYMÅNE!

 

Photo by Moritz Knöringer on Unsplash