VEKTENS FULLMÅNE I VÆREN FREDAG 29. SEPT KL11:57

Denne fullmånen handler om å finne vår indre balanse. Den forsterker behovet for på den ene siden å være et fritt og selvstendig menneske som ønsker å klare seg selv, og på den andre siden lengselen etter nærhet og tilhørighet.

 

VEKTEN ER ET KOLLEKTIVT TEGN som søker etter gode relasjoner, den er diplomatisk og velsignet med evnen til å se en sak fra to sider. Den søker likevekt. Det er viktig at alle sider blir godt belyst, slik at Vekten kan finne sannheten som skaper den nøyaktige balansen. Rettferdighet og indre ro er stikkord her. I et samspill er det viktig å komme godt ut av det med andre, for Vekten utvikler seg bedre sammen med andre enn alene. En utfordring ved Vektens behov for balanse, er problemer knyttet til å måtte velge. Vektens tegn er to vektskåler, og når det velges, vil den ene vektskålen bli tyngre enn den andre, og dermed kommer Vekten i ubalanse. Da trengs andre krefter som f eks Værens styrke for å komme seg gjennom valgets kval.

 

VÆREN ER EN INDIVIDUALIST med både vilje, engasjement og handlekraft. Den er kjent for å ta modige valg. De fleste Værer liker å være ledere i flokken, eller i det minste ha en sentral posisjon der hvor beslutninger tas. Kjennetegn er entusiasme og kjapp reaksjonsevne, samt evne til å engasjere andre. Væren liker å være først i alt, og kan derfor lett føle at andre står i veien dersom den ikke får fritt spillerom til å bruke handlekraften. Dette er Væren har mer enn nok energi til å få satt i gang prosesser hvor den fredfulle Vekten lett kommer ut av balanse.

 

DENNE FULLMÅNEN gir oss en glimrende mulighet til å kjenne etter, og bli bevisst på hva som får oss ut av fatning. Det kan være ulike situasjoner som skaper motløshet, det være seg andres forventninger eller holdninger, mismot, egne krav og destruktive tanker, samt frustrasjoner som ikke er bra for vår psykiske helse. Det er kanskje på tide å rydde opp og sortere ut hindre som ligger der. Selvrespekt er verdt å jobbe for! Noe må vi tåle, for ofte er det nødvendig å stå i utrygghet en stund for å komme videre i egne prosesser. Men da er det snakk om en modningsprosess som resulterer i personlig vekst og nødvendige forandringer.

 

DET KAN VÆRE KREVENDE å finne balansen mellom å ta hensyn til seg selv og samtidig ha en god relasjon til andre. Ubalanse den ene eller den andre veien, setter i gang ulike følelsesreaksjoner i oss. Er vi for selvfokusert, vipper vi gjerne over i den umodne Værens ønske om alltid å være først. Tar vi for mye hensyn til andre, går det på bekostning av oss selv. Et sunt ego er nødvendig for å kunne være trygge nok til å la andre slippe til uten at vi føler oss forbigått eller overkjørt. Det kan være både godt og slitsomt å kjenne på hva som setter i gang ubalansen. Å velge bort det som skaper disharmoni, gir både nyttig innsikt og sjelefred.

 

NOEN TIMER ETTER FULLMÅNEN passerer Månen den sårede healeren Chiron. Da kan gamle og såre følelser velte opp, og forhåpentligvis finne veien ut av systemet ditt. Det gir i så fall en god og etterlengtet healing. Samtidig beveger kommunikasjonsplaneten Merkur seg mot et godt aspekt til både endringsvillige Uranus og transformatoren Pluto. Det betyr at tankene dine kan begynne å spille på lag, og gi deg den støtten du trenger for å styrke selvrespekten.

Samtidig er livgivende Haumea på talefot med Pluto, og peker på at det mest verdifulle du kan gjøre mot deg selv, er å lære å stole på den indre stemmen. Skaper du deg et liv hvor du bruker energien din på en måte som er riktig for deg? Eller følger du strømmen, og masseproduserer det i tanke, ord og gjerning, som andre sier er best for deg? Målet er å finne dine indre og ektefølte verdier. Skulle noen prøve å knuse idealene, vil du bare vokse deg sterkere og seigere, siden du med din sannhet er den som vet hva som er best i ditt liv.

 

GOD FULLMÅNE!

 

Foto: Unsplash/Aron Visuals