FULLMÅNE I FISKENE – TID FOR Å REALISERE DRØMMER

Lørdag 14. september kl 06.33, er det fullmåne 21 gr 05 i Fiskene. Under denne fullmånen, er de fleste planetene i jord- eller vannelementet. Det er ingen planeter i lufttegn, og kun Jupiter i ildtegnet Skytten. Jordelementet er jordnært, praktisk, realistisk og trygghetssøkende. Vannelementet har sterke følelser og intuisjon, er empatisk og drømmende. Når fullmånen bærer så sterkt preg av jord og vann, så betyr det at vi kan få satt det vi drømmer om ut i livet. Jord trenger vann for å bære frukter, og vann trenger jord for å finne en form.

ALLE DE PERSONLIGE PLANETENE (Solen, Månen, Merkur, Venus og Mars) berører hverandre sterkt i det månen fullbyrder sin syklus. De siste ukene har de alle, med unntak av månen, befunnet seg i Jomfruens tegn. Jomfruen er analytisk, hjelpsom, kritisk og opptatt av helse og renhet. Det sies også at Jomfruen representerer kjæledyr, og de siste dagene har vi opplevd en epidemi med hundedød. I skrivende stund kjenner vi ikke årsaken, men etterhvert som planetene har nærmet seg berøring med Pluto har intensiteten økt. Dette er en dypt tragisk situasjon for alle som blir berørte. Det er gode muligheter for å finne årsaken relativt raskt, Jomfruen overser ikke en eneste detalj. La oss håpe at gåten er løst, når du leser dette.

DET ER IKKE UMULIG at du i ditt eget liv, har måttet forholde deg til masse detaljer, kritikk og uendelige praktiske gjøremål den siste tiden. Kanskje har du neglisjert rutiner, den økonomiske situasjonen eller helsen over tid, da har du sannsynligvis måttet rydde opp ordentlig de siste ukene. Har du ikke tatt initiativet til dette selv, så har du muligens opplevd tiden litt tyngende. Grensesetting har også vært et tema, enten du selv har måttet sette disse – eller har blitt grensesatt. I løpet av fullmånelørdagen, blir det imidlertid et skifte i energien, når både kjærlighetsplaneten Venus og kommunikatøren Merkur går over i Vektens tegn. Vekten tilhører luftelementet, og tiden har kommet for for nye idéer og inspirasjon. Har du gjort ryddejobben i forkant, blir det en fin tid fremover for å fylle livet med noe nytt.

LØRDAG 21. SEPTEMBER står Jupiter og Neptun i eksakt kvadratur til hverandre, for tredje og siste gang i år. Dette aspektet er høyst tilstedeværende under fullmånen også, med bare en grad fra å være eksakt. Første gangen var i januar, andre gang i juni. Tenk tilbake om det var noe spesielt du da drømte om. Kanskje har du blitt mer bevisst hvordan drømmen kan ta form, da kan fullmånen gjøre deg utålmodig etter å få realisert den. Både Jupiter og Neptun har med trossystemer og det åndelige å gjøre. Det ligger en fare i å bli urealistisk, etterfulgt av desillusjon. Bruk tiden rundt fullmånen – mens de personlige planetene fortsatt er i Jomfruen – til et jordnært blikk på hvordan drømmen kan realiseres. Da er det større sannsynlighet for at drømmen blir til virkelighet.

VI HAR MANGE GANGER skrevet om Saturn, Sydnoden og Pluto i Steinbukken. Denne fullmånen berører disse denne gangen også, noe som gjøre at gamle mønstre eller handlinger kommer til overflaten igjen. Det er også mulig at personer eller situasjoner fra fortiden plutselig «står på døren». Denne gangen er berøringen av det lettere slaget, så muligheten er god for at det blir positive utfall.

Vi har sett på hvordan fullmånen gir seg utslag for de ulike stjernetegnene, men understreker igjen at det må settes opp et fødselshoroskop for å få et individuelt blikk.

VÆREN
Utadvendt, evig optimistisk, full av mot og handlekraft er kjennetegn for personer født i Væren. Denne fullmånen kan gjøre at du må ta i bruk andre egenskaper, og du kan kjenne deg utilpass og energiløs. Noe jobber i underbevisstheten, kanskje ting du har fortrengt vil opp og frem. Denne fullmånen vil ha deg til å gå dypere enn du vanligvis er komfortabel med, og hemmeligheter kan bli avslørt, enten dine – eller at du avslører andres.

Et godt råd er å roe ned tempoet nå, og finne ut hva som ulmer og eventuelt tapper deg for energi.

TYREN
Tålmodige og rolige Tyren, er en sann livsnyter. God mat og drikke settes høyt, gjerne i vakre og avslappende omgivelser. Denne fullmånen kan bli veldig aktivt sosialt, mange vil ha deg med ut på livet. Tyrer står oppe i eller overfor større forandringer nå, spesielt de som er født i slutten av april kan ha merket dette de siste månedene. Nye impulser rundt fullmånen, kan hjelpe deg til større forståelse i den videre prosessen.

Et godt råd er å komme seg opp av sofaen og ut av komfortsonen, for å se hva livet har å by på.

TVILLINGENE
Aktive og sosiale Tvillingene, har den siste tiden hatt mye aktivitet på jobb- og karrierefronten. Multitasking er Tvillingenes styrke, men selv du kan ha syntes at det blir mye nå. Når du trodde du var ferdig med en oppgave har det kommet flere nye, så tiden har gått med til å slukke branner. Denne fullmånen setter søkelys på hvordan du føler deg, midt oppe i det hele. Er du født i midten av juni, vil du merke dette ekstra sterkt.

Et godt råd er å konsentrere deg om én ting av gangen, og beslutte hva som er det viktigste for deg.

KREPSEN
Omsorgsfulle og følsomme Krepsen, har i mange år måttet forholde seg til livets dybde. Krepser har vanskeligheter med å slippe taket, både i situasjoner, personer og eiendeler. Denne fullmånen vil at du utvider horisonten, og ser opp og ut av situasjonen du står i. Når du lar andre impulser slippe inn, blir det enklere å finne løsninger. Du kan nå få drahjelp til å se alt i et nytt lys, kanskje oppdager du hvor begrenset du har levet og nå endrer kurs.

Et godt råd er å komme deg ut i verden, enten treffe folk som tenker annerledes enn deg selv, reise eller lære deg noe nytt.

LØVEN
Stolte og selskapelige Løven, liker seg best når ting er status quo. Forandringsvilje er ikke Løvens sterkeste side, men denne fullmånen setter søkelyset på de dypere sidene i deg. Både følelses- så vel som seksuallivet kan bli et fokus nå. Du kan bli humørsyk, fordi du ikke helt klarer å sette fingeren på hvorfor du føler som du gjør. Noe skal opp og frem, du er klar for å kvitte deg med unødig ballast. Er du født i slutten av juli, har du nok allerede merket et sterkt trykk i retning av forandring allerede.

Et godt råd er å kjenne etter hva du egentlig føler, og så bruke viljen til og finne årsaken.

JOMFRUEN
Effektive og systematiske Jomfruen, har virkelige måttet henge i stroppen de siste ukene. Etter å ha krysset av på dine elskede lister over alt du må huske, vil fullmånen nå endre fokuset over til relasjoner generelt og parforhold spesielt. Når det kommer til egne behov, kan den ellers så sikre Jomfruen bli ubesluttsom. Frykten for å ikke ta den «riktige» (perfekte) beslutningen er alltid til stede, og dette blir temaet ditt de kommende ukene.

Et godt råd er å la hjertet og hjernen få spille sammen, når du skal ta avgjørelser fremover.

VEKTEN
Fredselskende og med sterk rettferdighetssans, har Vekten få problemer med å stå opp for andre der de ser en ubalanse. Verre er det når du skal stå opp for deg selv, da kan du bli litt ute av vater. Fullmånen nå setter søkelyset på dine daglige rutiner, spesielt på jobben. Helsen din har en god stund vært på dagsorden, og om du ikke allerede har gjort noen sunne forandringer, er det en god tid for å gjøre det nå. Å skape et godt liv også i hverdagen, er å ta seg selv på alvor.

Et godt råd er å rette fokuset mot deg selv nå, spesielt på alle områder relatert til helse.

SKORPIONEN
Ingenting unngår Skorpionens intense blikk og velutviklede intuisjon. Du går gjerne så dypt du kan for å finne ut av enhver situasjon eller person, og kan bli ganske fiksert kanskje uten å forstå hvorfor. Denne fullmånen vil at du skal riste litt løs, og oppsøke fornøyelser og moro uten dypere mening. Finn frem det lekne barnet i deg, da blir du også bedre kjent med kreativiteten og skaperkraften din. Er du født i slutten av oktober, har du nok begynt å kjenne på et behov for større frihet allerede.

Et godt råd er å heller stå på scenen i ditt eget liv, fremfor å leve livet gjennom andres drama.

SKYTTEN
Frihetselskende og kunnskapstørste Skytten, trives aller best når den kan være på reise/i bevegelse eller møte folk fra andre kulturer. Hjemmet kan være mer en transitthall enn et hjem, og sånn vil Skytten gjerne ha det. Denne fullmånen kan derfor oppleves som en liten hump i veien, fordi fokuset dreies mot hjem, familie og røtter. Kanskje vil du ønske å lære mer om din egen bakgrunn, i så fall er ikke slektsforskning det dummeste du kan starte med nå. Skytten klarer ikke å lyve, og har vanskelig for og tro at andre gjør det, spesielt de nærmeste.

Et godt råd er å sjekke familieskapet for spøkelser.

STEINBUKKEN
Målbevisste og karrierefokuserte Steinbukken, lar seg sjelden distrahere av omgivelsene. Denne fullmånen kan by på distraksjoner for deg, noe som vil irritere. Det kan være at du må forholde deg til det du opplever som endeløse henvendelser fra naboer, kommunen eller en etat. Det er heller ikke umulig at søsken kan ønske mer/mindre kontakt i tiden fremover, eller at du av en eller annen grunn må forholde deg til dem, noe som berører deg følelsesmessig. Er du enebarn, kan det også bli et tema nå.

Et godt råd er å bruke din sterke tålmodighet, og få unna alt bit for bit.

VANNMANNEN
Originale og gruppeorienterte Vannmannen, blir denne gangen servert temaer som handler om verdier. Du har ingen problemer med å identifisere deg med verdier for menneskeheten, eller jobbe for den gode sak. Fullmånen belyser imidlertid forholdet du har til deg selv, dine indre verdier spesielt, men også den økonomiske situasjonen du står i. Dette kan oppleves ubehagelig dersom du har ignorert disse temaene over tid. Se på det som en gyllen mulighet til å få tak i en dypere forståelse av deg selv.

Et godt råd er å både kjenne og erkjenne følelsene som måtte komme nå.

FISKENE
Sensitive og medfølende Fiskene, får kjent på sin egen grensesetting under denne fullmånen. Du har lett for å sette deg selv til side, dersom noen andre trenger deg. Vanligvis kan du klare å skjule hvordan du selv har det, der får du en utfordring nå. Følelsene dine vil synes for andre og kanskje er det på tide å la andre få gjøre noe for deg? Du som er født i slutten av februar, står i forandringens vind for tiden. For altruistiske Fiskene, er ego et fy-ord. Du er i en prosess hvor du skal lære deg selv bedre å kjenne, ikke minst dine behov. Da får du også mer å gi til andre!

Et godt råd er å ta hensyn til deg selv, du fortjener like mye som de rundt deg å ha et godt liv.

Følg oss gjerne på hjemmesiden www.stjerneklart.com

Photo by filmplusdigital on Unsplash