FULLMÅNEN I HELGEN, RESTRIKSJONER KONTRA FRIHET

Helgen vi nettopp har lagt bak oss, kan ha opplevdes veldig ulikt for den enkelte, avhengig av hvordan livet og hverdagen fortoner seg. Vi tar oss i og nesten desperat vente på nyheter som forteller at det ikke er lenge til vi kan vende tilbake til normalen. Vi kjenner vel noen og enhver på at det er i overkant slitsomt å leve på denne måten. Men foreløpig er ikke problemet løst.

NESTEN HELE DETTE ÅRET VIL strukturerte Saturn stå i kvadratur til nyskaperen Uranus, og pushe oss videre i det som kan se ut som overgangen fra det gamle til det nye. Saturn skaper restriksjoner, mens Uranus vil ha frihet. Sammen blir de til «frihet under ansvar». Kanskje kommer vi aldri tilbake til det gamle, men må lære oss å bli kjent med en ny og annerledes verden. Det kan bety at vårt syn på hva som har vært viktig rystes i grunnvollene, og resultere i at vårt verdisyn endrer seg. Det ser ut som vi må ha tålmodighet og stå i det usikre uten å vite sikkert hva som ligger foran oss. Kanskje vi skal stoppe opp underveis og ta en titt på hvilken effekt denne spesielle tiden har hatt på oss.

UNDER DENNE HELGENS FULLMÅNE var Solen i Fiskene og Månen i Jomfruen. Jomfruen har fokus på helse og hygiene, og er opptatt av at vi holder oss så friske som mulig. Tar vi et lite tilbakeblikk, ser vi at vi nå er flinkere med hygienen vår. Vi vasker hendene oftere, vi holder avstand og er mer bevisste på å ikke utsette oss for smitte. Det betyr at vi ikke kommer like lett i kontakt med bakterier og virus som tidligere. Resultatet er bl a mindre forkjølelse og omgangssyke enn før. Kan det siste året ha resultert i at vi har blitt friskere på andre områder?

SOLEN I FISKENE henter fram sensitiviteten hos oss. Vi blir mer følsomme, og også følelsesmessig mer sårbare. Det er lett å trekke seg inn i seg selv, og gå alene med egne tanker. Vi har kanskje måttet kjenne litt ekstra på ensomhet, utilstrekkelighet, avstand, eller manglende mulighet til å delta på det som normalt ville gitt oss påfyll. Vi kjenner på en lengsel etter noe som kan dekke de indre behovene våre.

DENNE FULLMÅNEN dannet et interessant aspekt til Saturn og Chiron. Chiron speiler sårbarheten vår, og Saturn tester oss i hvor flinke vi er til å ta oss selv og livet vårt på alvor. Saturn er vår karmiske læremester, som gjennom det ærlige møtet med oss selv, hjelper oss å åpne opp for kontakt med sjelen vår. Det er på sjelsplan vi vet hvem vi er og får kontakt med det som er ekte i oss.

VI VET AT VI IKKE KAN LEVE PÅ DEN MÅTEN VI LEVER NÅ. Vi vet heller ikke hvordan hverdagen vår blir når regnskapet etter pandemien skal gjøres opp. Mye vil nok bli annerledes. Men mens verdenssamfunnet jobber hardt for å løse de globale utfordringene vi lever under, og vi selv er preget av begrensningene, kommer det fram levemåter og verdier som er interessante å legge merke til. Vi har blitt tvunget inn i en hverdag hvor vi har måttet senke tempoet, være mer hjemme, jobbe hjemmefra, være mer sammen som familie, eller for noen å være mer alene. Har dette skapt noen endring i synet vårt på hvilke verdier som er viktige for oss? Har vi oppdaget noe nytt? Har vi blitt mer åpne mot hverandre, har det blitt mer akseptert å snakke om alenefølelse, frustrasjon, savn og lengsler enn før? Vi har på mange måter havnet i samme båt, noe som gjør at vi lettere ser hverandre. Har vi blitt flinkere til å spørre hverandre hvordan vi har det? Selv om vi må holde avstand, har kanskje avstanden mennesker imellom på mange plan blitt mindre. Vi får ikke gitt hverandre en god klem eller holdt rundt hverandre, men vi vet at den dagen kommer.

I EN HVERDAG HVOR TIDSKLEMMEN PLUTSELIG ER BORTE, har vi fått bedre tid. Når vi fikk bedre tid, var det også mange som hentet fram kreative sider det før aldri var tid til. Det er mange som har begynt å skrive, male, bake, strikke, snekre, kose seg med film og serier. Flere leser mer og hører mer på lydbøker enn før. Det er både rekreasjon og en fin måte å samle kunnskap på. Det ligger en helsegevinst i å skape noe, for ikke å snakke om roen dette gir. Flere og flere har kommet seg ut på tur. Frisk luft og mosjon er sundt både for kropp og sjel. At vi har tilbrakt mye tid hjemme, har også skapt en trend hvor potteplanter og blomster er i fokus som aldri før. Vi går både mer ut i naturen, og bringer også naturen inn i hjemmet. Begge deler bidrar til at vi finner vår naturlige rytme. Før hørte vi stadig om hvor skadelig stress var. Nå har vi blitt tvunget til å stresse ned. Det er kanskje en naturlig årsak til at antall hjerteinfarkt har gått ned..?