VÆRENS FULLMÅNE OG EKLIPSE I VEKTEN MANDAG 25. MARS

– finn din indre drivkraft og balanse!

Har du kjent deg sliten og tappet for krefter den siste tiden? Denne eklipsen har et karmisk preg over seg, og setter fokus på områder i livet hvor du trenger større balanse. Fullmånens gode aspekt til transformatoren Pluto gir mulighet for større endringer av varig karakter i prosesser du måtte stå i. Effekten av en eklipse arbeider i oss over lengre tid enn hva normalt er under en fullmåne, hvilket betyr at både kropp og sjel får tid til å venne seg til endringer vi iverksetter!

MÅNEN I VEKTEN HANDLER OM VÅRE RELASJONER og vårt ønske om å ha en fredelig sameksistens med både oss selv og andre, noe som krever evne til å balansere mellom egne behov og hensynet til de vi har rundt oss. Ofte en krevende prosess. Noen ganger er vi dyktige lagspillere, andre ganger ikke.

VI BLIR OPPDRATT GJENNOM SOSIALISERINGSPROSESSER fra vi er små, og lærer å rette oss etter andre for at fellesskapet skal fungere. Det er interessant å legge merke til hvilke mønstre vi utvikler som en del av vårt ytre varemerke. Alle har vi vel opplevd at vi har blitt møtt med at vi enten har tatt for mye plass, eller fått høre at vi har tatt for lite plass, og kanskje utslettet oss selv. Begge deler kan skape en skjør sårhet som følger med som «styggen på ryggen» og håndteres etter beste evne på ulike måter. Noen utvikler et «snill pike» syndrom, andre et forsvarsverk som gir uttrykk for ikke å la seg pille på nesen. Ofte gir ingen av disse reaksjonsmønstrene en god og balansert tilfredshet. Her kjenner nok flere av oss på en indre frustrasjon som gnager mer enn hva godt er.

VED SOLJEVNDØGN 20. MARS GIKK SOLEN INN I DYNAMISKE VÆREN. Det skapte et energiskifte mange av oss har fått kjenne på. Mens balanse og evnen til å se en sak fra flere sider er Vektens styrke, er mot og kraft Værens. Mange har opplevd at hensynsfull forsiktighet har blitt erstattet med mer direkte tale. Dette fordi også Merkur, som representerer tankene våre og evnen til å kommunisere, Chiron som er livssåret/livssorgen vår, og den nordlige måneknuten (veien videre) nå står sammen i energifylte Væren.

DEN KARMISKE SYDNODEN aktiveres sammen med Månen i Vekten under denne eklipsen. Det betyr at hendelser fra fortiden og ofte såre følelser knyttet til dette, kan komme opp til overflaten. Noe som kan skape ulike reaksjoner avhengig av hvor du står i prosessene. Det interessante er at dvergplaneten Makemake befinner seg i samme område. Makemake viser til områder i livet hvor vi har måttet stå alene og følt en mangel på støtte. Her har vi utviklet en styrke i å tåle å stå alene, selv om det gjennom årene har vært både smertefullt og uønsket. Nå er det en gang slik at når man står lenge nok i skitten, oppstår det et skifte i bevisstheten. Ikke bli overrasket om du plutselig kjenner at tankene blir klarere, og en etterlengtet grense kommer til et punkt hvor nok er nok! Det kan da avstedkomme en kime til vekst, og resultere i at du tar et nødvendig oppgjør med flere av dine gamle reaksjonsmønstre.

VEKTENS STORE UTFORDRING er å måtte ta et valg, men når valget først er tatt er det ingen vei tilbake. Vekten blir da til en jernhånd i silkehanske. Hvordan dette måtte utarte i ditt liv, avhenger av situasjonen. Å si fra kan skje på mange måter. Du kan velge å si fra ved å hente indre ressurser og kjempe, eller du kan velge å si fra ved å gå ut av situasjonen. Det er hva som er rett for deg som skal markere endringen. Det kan være krevende å endre adferdsmønster, men ofte kjenner man en indre ro og balanse når avgjørelsene er tatt. Det kan være det som er dette ene viktige steget mot en riktig vei videre. Lytter du innover får du svar. Det interessante er at du ikke blir det du kanskje er mest redd for, det være seg å bli definert som vanskelig, satt utenfor fellesskapet, eller andre redsler som måtte ligge til grunn for tidligere utsettelser. Når vi gjør noe som er så riktig at det medfører indre fred og ro, er vi ofte på riktig vei.

OM DU UNDER FULLMÅNEN eller i dagene etter blir klar over hvilken ubalanse som råder i livet ditt men ikke helt klarer å finne en god løsning, så ikke fortvil. Om to uker, nærmere bestemt 8. april, er det nymåne i Væren som også er en eklipse. Den nymånen er rettet mot fremtiden og veien videre. For å finne løsningen må først utfordringen defineres, og der får vi all drahjelp vi trenger av fullmånen 25. mars. Værens tegn er også tegnet for en ny start!

GOD FULLMÅNE!

Foto: Stjerneklart