NYMÅNE I SKYTTEN – TID FOR Å NAVIGERE ETTER EGEN SANNHET

TIRSDAG 26. NOVEMBER KL 16.06, er det nymåne 04 gr 03 i Skytten. Solen skiftet tegn fra Skorpionen til Skytten, fredag 22. november. Etter en tid med mye jobbing i dypet, går vi nå inn i en periode hvor vi har muligheten til å endre det som er sant for oss. Skorpionen har belyst mye gammelt, både tanke- og handlingsmønstre. Kanskje har du fått en større klarhet i hva det er som ikke lenger gagner deg for å komme dit du ønsker i livet. For å vite hva du vil, må du først vite hva du ikke vil. Skytten gir oss en etterlengtet optimisme, og nye vyer. Har du vært bevisst hva som har skjedd på ditt indre plan de siste ukene, har du nå en fin tid fremover for å sette kursen mot nye høyder.

 

MERKUR SNUDDE ONSDAG 19. november, etter å ha gått retrograd noen uker. Dette har  gitt fokus innover, på vår indre kommunikasjon. Nå er tiden kommet, for å uttrykke det vi (forhåpentligvis) har blitt enige med oss selv om. Merkur er i Skorpionen frem til 10. desember, og med Solen i Skytten har vi frem til da ekstra gode åpninger for fremtidsrettede samtaler med dybde. Fordi vi er inne i en tid som er vanskelig for mange, kan det være fint å vite at vi kan endre livet ved å endre tankegangen og hva som er sannheten vår. Følelser er vårt indre kompass for å fortelle oss om tingenes tilstand. Følelsene lyver aldri, og det er viktig å lytte til dem og ikke skyve de unna. Følelser dannes ut fra hva som er vår sannhet og vårt trossystem. Det fine med det, er at vi kan føle oss bedre dersom vi jobber bevisst med å endre nettopp tankene og trossystemet. Fokuserer vi f eks på alt vi ikke får til, føler vi oss mislykkede. Er fokuset derimot på å anerkjenne det vi faktisk oppnår, selv om det kanskje ikke er all verdens (i egne, strenge øyne) i starten, så bygger vi selvtillit og egenerkjennelse. Da er det også dette vi skaper mer av, fordi det vi fokuserer på blir hele tiden forsterket. Om vi lar oss diktere av andres sannheter, vil vi føle oss miserable fordi det ikke resonnerer med vår egen sannhet. Nymånen gir alle en mulighet til å lytte til oss selv, og bestemme oss for og navigere etter egen sannhet!

 

MARS GIKK INN I SKORPIONEN tirsdag 19. november, og dette åpner opp for begjæret i oss  samtidig som motet blir sterkere. Viljen til å handle blir mer uttalt, men vær obs på hvilken intensjon som ligger bak handlingene. Mars i Skorpionen kan være hevngjerrig, og få frem de verste sidene i oss om vi ikke er bevisste. Om vi opplever at andre har vært urettferdige eller  behandlet oss dårlig, kan hevn være en umiddelbar reaksjon. Husk at vi alltid har et valg, og den bevisste vil velge å reagere med modenhet. Hvordan andre behandler oss er deres karma, hvordan vi behandler andre er vår karma. Karma er forøvrig læring, ikke straff – selv om læring kan oppleves som straffende. Når vi gjør bevisste, modne valg ut fra egen sannhet, lar vi ikke lenger andre ha definisjonsmakten i livet vårt – og da er vi frie! Under nymånen står fortsatt Mars i opposisjon til Uranus, og handler om nettopp dette. Vi kan bli fristet til å handle overilt, men her gjelder regelen om å telle til ti…

 

URANUS DANNER GODE ASPEKTER til nodeaksen under nymånen, og vil treffe for fullt i mars neste år. Kommer det opp noe gammelt nå og i tiden fremover, så er det for å øke graden av personlig frihet. Vi kan ikke bli frie med gamle bindinger, enten det er til personer som ikke vil oss vel eller situasjoner som vi ikke er ferdige med. Bruk viljekraften og ønsket om frihet, til å granske det som måtte dukke opp. Vi kan være ferdige med noe mentalt, som fortsatt berører følelsene. Da er det viktig å ta en ekstra runde for å gi slipp og bli ferdige. Fordi Chiron (livssåret) står i kvadratur til Venus under nymånen, kan temaer som egenverd, kjærlighet og økonomi komme til overflaten nå. Aspektet gir oss gode muligheter til å omfavne det unike i hver og en av oss. Vi kan se skjønnheten i noe som vi er opplærte til ikke er vakkert. Verdisystemet kan ta en uventet retning, og det som før var sant er det ikke lenger. Ikke vær redd for en ordentlig gjennomgang av din egen sannhet, og sett gjerne en intensjon denne nymånen om å skape større frihet for deg selv og andre!

 

God nymåne!

 

Photo by Benjamin Voros on Unsplash