Månefaser

Månefaser 2019

Fullmåne
21. januar 0'52 Løven - Ulvemåne, supermåne, blodmåne, eklipse (total måneformørkelse)
19. februar 0'42 Jomfruen - Snømåne, ismåne
21. mars 0'09 Vekten - Sevjemåne
19. april 29'07 Vekten -Voksemåne
18. mai 27'39 Skorpionen - Blomstermåne 
17. juni 25'53 Skytten - Jordbærmåne
16. juli 24'04 Steinbukken - Høymåne eklipse (delvis måneformørkelse)
15. august 22'24 Vannmannen - Maismåne
14. september 21'05 Fiskene - Høstemåne
13. oktober 20'14 Væren - Jaktmåne
12. november 19'52 Tyren - Frostmåne eller Bevermåne (Merkur-passasje)
12. desember 19'52 Tvillingene - Vintermåne
13. fullmåne er blå måne
Nymåne 
6. januar 15'25 Steinbukken - eklipse (delvis solformørkelse)
4. februar 15'45 Vannmannen - Mikromåne 
6. mars 15'47 Fiskene
5. april 15'17 Væren
4. mai 14'11 Tyren
3. juni 12'34 Tvillingen
2. juli 10'38 Krepsen - eklipse (total solformørkelse)
1. august 8'37 Løven
30. august 6'47 Jomfruen - Svart måne
28. september 5'20 Vekten
28. oktober 4'25 Skorpionen
26. november 4'03 Skytten
26. desember 4'07 Steinbukken - eklipse (ringformet solformørkelse)