Månefaser

MÅNEFASER 2021
NYMÅNE
13. januar kl 06.00: 23'13 Steinbukken 
11. februar kl 20.05: 23'17 Vannmannen
13. mars kl 11.21: 23'04 Fiskene
12. april kl 04.30: 22'25 Vær 
11. mai kl 20.59: 21'18 Tyr - (mikromåne)
10. juni kl 12.52: 19'47 Tvillingene - (solar eklipse)
10. juli kl 03.16: 18'02 Krepsen 
08. august kl 15.50: 16'14 Løven
07. september kl 02.51: 14'38 Jomfruen 
06. oktober kl 13.05: 13'25 Vekten
04. november kl 22.14: 12'40 Skorpionen - (supermåne)
04. desember kl 08.43: 12'22 Skytten - (supermåne, solar eklipse)

FULLMÅNE
28. januar kl 20.16: 9'06 Vannmann-Løve 
27. februar kl 09.17: 8'57 Fisk-Jomfru 
28. mars kl 20.48: 8'18 Vær-Vekt
27. april kl 05.31: 7'06 Tyr-Skorpionen
26. mai kl 13.13: 5'26 Tvilling-Skytte (supermåne, lunar eklipse)
24. juni kl 20.39: 3'28 Kreps-Steinbukk
24. juli kl 04.36: 1'26 Løve-Vannmann
22. august kl 14.01: 29'07 Løve-Vannmann (blå måne, 3.fullmåne i et kvartal med 4 fullmåner)
21. september kl 01.54: 28'14 Jomfru-Fisk 
20. oktober kl 16.56: 27'26 Vekt-Vær 
19. november kl 09.57: 27'14 Skorpion-Tyr (penumbra formørkelse, mikromåne, lunar eklipse)
19. desember kl 05.35: 27'29 Skytte-Tvilling (mikromåne)
13.fullmåne er blå måne
Tiden det tar for månen å gå gjennom alle månefasene kalles en synodisk måned eller
lunasjon og varer i gjennomsnitt ca. 29,5 døgn.
Ettersom de fleste av årets 12 måneder er lengre enn en lunasjon, skjer det innimellom at
det er 13 fullmåner i løpet av ett år, eller det er to fullmåner i samme tegn, og vi får en blå måne.
Det finnes et tilvarende begrep, svart måne, for ulike kombinasjoner av nymåner i
kalenderen