Mandag 10. februar: Venus står sammen med Chiron og Lilith i Væren

 

VENUS er planeten som representerer kjærlighet og estetisk sans, og ikke minst hva du trenger for å ha det bra. Herunder kommer kjærlighet, romantikk, vennskap og samhørighet. Venus forteller hvordan du uttrykker kjærlighet, føler deg satt pris på, og hvordan du gir av deg selv. En balansert Venus innbyr til fellesskap, samarbeid, likeverd og harmoni.
I tillegg viser den også til materielle goder, penger, økonomi, fornøyelser og komfort. Det handler om hvilke kvaliteter du verdsetter og finner attraktive. Venus står nå i Væren, og her har den en magnetisk tiltrekningskraft, er utadvendt og trives godt i sosiale settinger.

CHIRON er en planetoide (blanding av planet og asteroide), og representerer livsåret ditt. Når du jobber med Chiron, jobber du med dine dypeste sår. Du kan ha et velfungerende liv, men alltid gå med en følelse av at noe skurrer. Dette noe, er det vi kaller livsåret vårt. Når du våger å gå inn i sårets materie og rense, kan såret leges. Du vil alltid ha et lite arr som minner deg om hva du har gått gjennom, men smerten blir borte. Chiron står nå i Væren, og minner deg om alt du har gjort som har blitt snudd og vridd på, noe som kan gi en stor utfordring i å finne din egen sannhet. Har du ofte fått høre at du ikke får til det du vil, blir dørstokkmila ekstra lang. Alt fra det daglige til de større områdene i livet krever mestring. Når du lykkes, vil du også våge å kjenne på frykten for å mislykkes. Du må våge å stole på deg selv, og når du får tak i det som ligger i dypet er det mye lettere og både forholde seg til det, og gjøre noe med det. Chiron representerer healing for den som våger å ta et oppgjør med sitt eget livsår.

LILITH er en planetoide, som nesten er umulig å få øye på. Hun kalles «The Black moon», og representerer den delen i oss som ikke vil underkaste seg det rollemønsteret vi tradisjonelt oppdras i. Det heter seg at Lilith var Adams første kone. Hun nektet å underkaste seg Adam, og flyktet ut av Edens hage. Hun var fri og sterk, og ønsket å være likeverdig mannen. På grunn av dette fikk hun et dårlig rykte, hun ble kalt mørkets kvinne, og tillagt mange egenskaper som skjøge, hore, demon, uansvarlig mm. Hun representerer de mørkeste sidene i deg, de delene du ikke har lyst til å se nærmere på. Her gjemmes følelser som skam, smerte, følelse av utilstrekkelighet, og den feminine kraften du ikke våger å bruke.

CHIRON OG LILITH står sammen på stjernehimmelen fram til midten av april. Det gir oss muligheten til å jobbe med disse sidene i oss selv, de sidene vi trenger å bevisstgjøre for å forene de feminine og maskuline kreftene i oss. Å gjøre opprør mot urett og mangel på respekt, og ta et oppgjør med dette, kan forløse og heale livsåret, og gjør oss sterke, hele og likeverdige.

God jobbing!

Photo by Tim Mossholding on Unsplash.com