KORONAVIRUSET – HVA SKJER VIDERE?

DUGNADSÅND, unntakstilstand, strengeste begrensning på det norske folk noensinne i fredstid, karantene, hamstring, isolasjon, grensestenging, hjertevarme og solidaritet. Det er mange ord og mye nytt vi har å forholde oss til. Vi har alle fått snudd hverdagen på hodet. Samtidig rokkes den globale økonomien, og børsene stuper. Hva er det som skjer?

VI HAR vært inne på siden til helsenorge.no, for å sjekke hvordan utviklingen av koronaviruset har forløpt til nå. Dette har vi sett opp mot hva som har skjedd astrologisk:

 • 2. desember 2019: Jupiter går inn i Steinbukken. Første utbrudd av Korona i Kina blir registrert.
 • 7. januar 2020: Saturn og Pluto i konjunksjon i Steinbukken (dette har vi skrevet om tidligere). Viruset blir identifisert av kinesiske helsemyndigheter.
 • 30. januar 2020: Månen er i Væren, i konjunksjon med Chiron og i kvadratur til Nodeaksen. WHO erklærer utbruddet en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse».
 • 16. februar 2020: Mars går inn i Steinbukken. Antall smittede øker dramatisk.
 • 12. mars 2020: Chiron er i eksakt kvadratur til nodeaksen. Mars, Jupiter og Pluto står sammen i et stellium i Steinbukken. WHO erklærer koronautbruddet som en pandemi. Den norske regjeringen setter i gang det som vel kan kalles ekstreme tiltak, for å hindre smittespredning.

STEINBUKKEN er et konservativt, maskulint tegn som er styrt av Saturn. Det styrer bl a maktstrukturer, regjeringer, myndigheter, organisering, målsetting, begrensninger, forkjølelse, tid, høy alder, gamle mennesker, rutiner, eiendom, økonomisk virksomhet og business.

NODEAKSEN er kompassnålen i et hvert horoskop. Sydnoden viser oss hvor vi kommer fra, hvor vi gjemmer oss når ting blir vanskelig og hvilke mønstre vi trenger å bryte for å komme dit sjelen ønsker. Sydnoden inneholder også informasjon om karma. Nordnoden er sjelens mål, og for å komme dit må vi ut av komfortsonen. Nå har Nordnoden stått i Krepsen i lang tid, og sydnoden i Steinbukken. Målet for oss alle i denne perioden, har vært å kjenne på egne behov og å ta vare på de rundt oss. 6. mai i år, skifter nodene tegn til Tvillingene (nordnoden) og Skytten (sydnoden). Da er det tid for å snakke sammen, og dele nyvunne sannheter.

PLUTO hersker Skorpionen, og er kjent for dyp, uunngåelig transformasjon. I den greske mytologien kalles Pluto for Hades, og er hersker av dødsriket. Pluto er som en fugl Fønix, noe må brenne opp før nytt liv gjenoppstår fra asken. Det er ikke snakk om død i ordets rette betydning, men om alt som har gått ut på dato. Pluto styrer pandemier.

I JANUAR 2008 gikk Pluto inn i Steinbukkes tegn. Det var starten på en opprydding i eksisterende maktstrukturer, diktatorer ble styrtet og korrupsjon avslørt. I 2011 kom den arabiske våren, og det har til dags dato stadig vært opptøyer rundt omkring i verden. Folk finner seg ikke lenger i å bli overstyrte, vi setter spørsmålstegn ved våre ledere. Steinbukken er kanskje det mest konservative av alle tegnene, og bruker god tid. Pluto har heller ingen hast, og er den mest saktegående av planetene i solsystemet vårt. Pluto vil ha resultater, og gir seg ikke før de er oppnådd. Nå er Pluto i slutten av Steinbukken, men er ikke over i Vannmannen for godt før i november 2024. Mange mener at vi da er inne i Vannmannens tidsalder.

STEINBUKKENS HERSKER SATURN skiftet tegn fra Skytten til Steinbukken i desember 2017, og holder på å rydde opp etter Pluto. Der hvor Pluto river ned det bestående, bygger Saturn opp igjen på en ny måte. Som nevnt så sto de to planetene på samme grad i Steinbukken 12. januar i år (da var konjunksjonen eksakt), og disse to skaper en enorm kraft sammen. Saturn kalles også den karmiske læremester. På det indre plan blir vi aldri den samme igjen etter en slik transitt. Forrige gang disse to mastodontene sto sammen i Steinbukken, startet reformasjonen. Det kan se ut som vi også denne gangen, reformerer trossystemene våre. Koronaviruset har vist oss hvor sårbare vi egentlig er, både den enkelte av oss, men også som samfunn og på planeten.

JUPITER entret Steinbukken 3. desember 2019, og setter søkelyset på nettopp trossystemene. Jupiter styrer også filosofi, religion, andre kulturer, reiser og ekspansjon. Alt Jupiter kommer i kontakt med, blir utvidet eller forstørret. Dette får også en konsekvens, med tanke på koronavirusets utbredelse fremover. La oss se hva som skjer fremover på stjernehimmelen:

 • 18. mars 2020: Månen, Mars, Jupiter, Saturn og Pluto er alle i Steinbukken, det er også sydnoden (karma). Vi kan oppleve situasjonen mer dyster enn først antatt, men er nå kanskje på det mørkeste. Oppsiden er at i motbakker går det kun oppover.
 • 22. mars 2020: Saturn går inn i Vannmannen, og noe av det indre trykket vårt letter. Her kan det imidlertid komme enda strengere begrensninger på bevegelsesfriheten, spesielt i luftrommet, fordi Vannmannen er et lufttegn.
 • 24. mars 2020: Nymåne i Væren, i konjunksjon med Chiron og i kvadratur med nodeaksen. De foregående dagene kan ha vært tunge, men nymåner er en ny start. Fordi vi har Chiron i et utfordrende aspekt til nodeaksen, står vi nå kollektivt ved et karmatisk veiskille. Kanskje vi begynner å innse hvor sårbare vi er, like sårbare som kloden og naturen vi er i ferd med å ødelegge. Koronaviruset stammer fra dyr.
 • 31. mars 2020: Mars og Saturn er i konjunksjon i Vannmannen. Trykket letter enda mer, og forhåpentligvis får vi en nedgang i antall smittede.
 • 4. april 2020: Eksakt konjunksjon mellom Jupiter og Pluto (men de møtes på samme grad fra 29. mars). Det er sannsynlig at vi får et nytt lys på pandemien, og vi kan få viktig informasjon på bordet.
 • 2. juli 2020: Saturn går tilbake til Steinbukken og Merkur er retrograd i Krepsen. Mars har entret Væren. Handlekraften blir sterkere, men det kan oppstå misforståelser i kommunikasjonen.
 • 14. november 2020: Jupiter slipper taket i Pluto. Vi er forhåpentligvis ferdig med Koronautbruddet.
 • 17. desember 2020: Saturn er tilbake i Vannmannen for godt, og trykket letter.

DET ASTROLOGISKE BILDET viser samlet sett til at vi alle skal utvikle muskler i vårt indre. Som kjent er ikke livet hvordan vi har det, men hvordan vi velger å forholde oss til det. For akkurat holdningen, kan vi velge. Er du trygg i deg selv, så oppleves også verden tryggere. Vi vet at det er mange som er engstelige om dagen, forsøk å gjøre hyggelige ting denne tiden. Motstandsdyktighet mot vanskelige situasjoner, handler også om bevisste valg. Når det kommer til motstandsdyktighet fysisk, så er det mange ting vi kan gjøre for å bygge immunforsvaret. Flere kilder hevder nå at man har behandlet Koronasyke i Kina med store doser C-vitamin! Både det norske og svenske markedet er for øyeblikket støvsuget for dette vitaminet, men vi får tro at det kommer nye varer til uken.

HVA KAN VI SÅ LÆRE av historien om Koronaviruset? Vi trodde vi var «udødelige», og hadde full kontroll over livene våre. Så viser det seg at vi er ekstremt sårbare. Vi skal forstå hvor viktige alle handlingene våre er, og at vi a l l e har et kollektivt ansvar for hverandre, for naturen og kloden. Nå, midt oppe i en pandemi, får vi muligheten til å handle ut fra hjertet. Å ta vare på hverandre, hjelpe dem som ikke kan forlate hjemmene sine og vise at vi bryr oss. Vi står de nærmeste ukene kollektivt overfor en ny hverdag, både i Norge og mange andre land. Fordi det er frarådet å ha nærkontakt, er det vanskelig spesielt for barn. Vi må tenke annerledes, finne på ting, ta kreativiteten i bruk. Mange må også være sammen som familie, over lang tid. Uten muligheter til distraksjon. Vi kommer til å lære og kjenne hverandre på en ny måte. Et av rådene fra helseministeren, er å komme seg ut i naturen (dersom du ikke er i isolasjon). Kanskje naturen vil oppleves på en annen måte, og ydmykheten hos oss alle blir større. Ydmykheten om at naturen er sterkere enn oss. At vi må ta vare på den. Da tar vi samtidig vare på oss selv og hverandre.

HOLD HODET KALDT OG HJERTET VARMT, og mange gode tanker fra oss til dere alle i denne vanskelige tiden.

 

Photo by CDC on Unsplash