GRATULERER MED DAGEN, ALLE VÆRER!

FREDAG 20. MARS KL 04.50 gikk Solen inn i Værens tegn, og det betyr vårjevndøgn. Solen har avsluttet en runde gjennom zodiaken, og begynt en ny. Som Vær er du også en igangsetter. Du har lederegenskaper, er modig, handlekraftig, utholdende og konkurranseorientert, men kan også være sta og hissig om du ikke får viljen din. Væren er zodiakens barn.

FORDI VI ER inne i en spesiell tid, må vi finne nye måter å leve på alle sammen. Dette kan appellere ekstra til deg, du er ikke en som sitter og venter på at andre skal ta initiativ. På den andre siden, kan Værer oppleve dette ekstra frustrerende. Værer liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre, og er ikke den som i utgangspunktet er så glad i «følerier».

CHIRON GIKK INN I VÆREN i mars 2019, og skal være der noen år fremover. Dette påvirker alle Værer, spesielt de som er født i begynnelsen av tegnet. Tiden er inne for å kjenne på egen sårbarhet, kanskje fordi du innimellom føler deg utilstrekkelig. Har du sittet i et typisk Vær-mønster og hodestups kastet deg inn i ting uten å tenke konsekvenser først, har du en god mulighet til å gjøre noe med dette nå. Ja, det er vanskelig for en Vær å innrømme feil. At måten du har handlet på til nå, kanskje ikke er den som gagner deg eller de rundt deg optimalt. Om du kjenner deg ekstra sårbar nå, så er det fordi du er i en indre prosess som er ment å gjøre deg sterkere. Bruk tiden på å finne nye, gode løsninger. Da er du handlekraftig, samtidig som du tar prosessen.

LILITH sies å være Adams første kone, men ble kastet ut fra Edens hage fordi hun ikke adlød Adam. Hun har en sterk integritet, og representerer bl a likeverd mellom kjønnene. På mange måter har hun Værens kvaliteter, hun fant seg ikke i å være nummer to. 28. januar i år, gikk Lilith inn i Væren, og skal være der til 21. oktober i år. I en sårbar Chiron-prosess, gir hun god støtte til alle Værer. Hun appellerer til den delen som ikke adlyder blindt, og som stiller spørsmål uten frykt for konsekvenser. Hun vet at hun klarer seg veldig godt, uansett hva som møter henne. Lilith er en som alltid overlever, og har det godt med seg selv. Påvirkningen fra Lilith er sterkest i perioden frem til 1. mai for de som er født i begynnelsen av Væren, fra 2. mai til 23. juli for midten av tegnet og fra 24. juli til 21. oktober for de som er født i slutten av Væren.

ØKONOMI OG KJÆRLIGHET er også i fokus for Væren dette året, og har vært det en stund. I tiden frem til 3. april, har Væren ekstra drahjelp på begge områdene fra Venus. Selv om du står i en vanskelig situasjon økonomisk nå, så har du litt ekstra drahjelp til å finne gode løsninger de neste par ukene. Bruk tiden godt! Uranus befinner seg i Tyren (og skal være der i mange år fremover), og skaper uro på områder som har med økonomi og finanser å gjøre for hele verden. Det ser vi tydelig i disse dager, ingenting er som det var. Uranus har det med å skape endringer «som lyn fra klar himmel», og det med ettertrykk i disse dager. Poenget er at vi må ta alt av verdier opp til vurdering, og finne nye verdisystemer. Det gamle verdisystemet er på mange måter utdatert, og har skadet jorden og dermed alt liv på den, oss mennesker inkludert. Væren påvirkes spesielt, og med alt mot og initiativ du innehar som Vær, er du klar til å brette opp ermene og være med å finne løsninger. Både i privatlivet og kanskje også globalt. Din egen verdi, hvordan du setter pris på deg selv, er også oppe til vurdering. Det kan oppleves som en følelse av avmakt akkurat nå, men ved å ta i bruk handlekraften du har så mye av, kommer du deg lettere i en posisjon hvor du tar tilbake kraften.

KARRIERE OG HJEM har blitt et stort tema for alle i disse dager, for Væren har det vært et tema i mange år. I begynnelsen av mai letter trykket noe, og det går suksessivt bedre jo lenger vi kommer utover sommeren. Frem til jul har Væren drahjelp av Jupiter, dersom du viser handlekraft. Ingenting kommer av seg selv, og det er ikke tiden for å lene seg tilbake. Handler du med klokskap, kan du finne gode og varige løsninger både karrieremessig og på hjemmefronten de neste månedene. Nettverket ditt blir ekstra viktig, i perioden fra 31. mars til 13. mai. Fordi du tidligere kanskje har halset av gårde og «glemt» å få folk med deg, kan det hende at du må skape en synergi du tidligere har tatt litt lett på eller oversett. Det er ikke sikkert at andre står klar til å hjelpe umiddelbart, men ved å være bevisst hvorfor, kan du finne nye måter å samhandle på. Dette er aktuelt i perioden fra 23. mars til 1. juli, og fra 18. desember og videre fremover. Fra 2. juli til 17.desember, kan det komme gode løsninger på karrierefronten, kanskje som et resultat av at du har tatt nettverket på alvor. Det handler ikke bare om hva andre kan gjøre for deg, men også hva du bidrar med. 5. juli er det en viktig fullmåne/eklipse, som vil kunne hjelpe deg til å slippe gamle forestillinger rundt karriere. Før det, har vi en nymåne/eklipse 21. juni, som setter fokus på fundamentet ditt, ikke minst med tanke på hjem og familie. Merkur går også retrograd fra 18.juni til 12. juli, og da kan det oppstå misforståelser og uklarheter for Væren rundt hjemmet eller familien. Når Merkur er tilbake på den graden den retrograde fasen startet, kan løsningen komme. Dette skjer 26. juli.

SOMMEREN BLIR VIKTIG for alle Værer, og du går nok i deg selv både en og tre ganger for å revurdere sannhetene dine. Dette undestrekes av at nodeaksen skifter tegn 6. mai, fra Kreps/Steinbukk til Skytte/Tvilling. Fokuset for Væren har vært karriere/hjem, nå er det trossystemer og kommunikasjon som blir viktig. Etter å ha vært gjennom alt du har vært gjennom, er det nå tid for å se på hva som er sannheten din. Det er stor sannsynlighet for at noe er utdatert, du har jo tross alt blitt eldre og klokere. I begynnelsen tviholder du muligens på det gamle, men etterhvert som du snakker med andre vil du gradvis se at ting ikke var akkurat som du trodde. Det kan være en kjempeutfordring for en Vær å skulle innrømme at de har tatt feil, men her har du alt å vinne. Vær lydhør og ydmyk. Se på det som at du har vært i god tro, men at trossystemet trenger en grundig oppdatering. Merk deg også datoene 5. juni og 14. desember, da er det hhv fullmåne/nymåne/eklipser som setter ekstra fokus på dette temaet for Væren.

MARS GÅR RETROGRAD fra 9. september i år og helt frem til 3. januar 2021. Fordi Mars er planeten som styrer/hersker Væren, kan du som Vær nok føle deg litt ekstra sårbar, og lure på hvor motet og handlekraften ble av. Det kan oppleves som at du ikke har kontrollen, eller får satt i gang/fortgang i prosjekter. Her ligger det viktig læring. Bruk tiden til refleksjon, og til å gå inn i deg selv. Tenk over om du håndterer alt og alle på en optimal måte. Det handler om en smartere håndtering, poenget er ikke å vise hele verden at du er full av energi og dermed uovervinnelig. Fra 7. januar neste år, hjelper Mars deg i alt som har med økonomi og kjærlighet å gjøre helt frem til 5. mars. Da er det viktig at du har brukt tiden i år godt, på å finne ut hva du virkelig vil, hva dine verdier er, og hvordan du vil ha det fremover!

Godt år, ta vare på deg selv og andre!

 

VÆRENS INNDELING etter fødselsdato:

Ca 20. mars – ca 31. mars: første del av tegnet (0 – 10 grader)

Ca 1. april – ca 10. april: andre del av tegnet (11 – 20 grader)

Ca 11. april – ca 20. april: tredje del av tegnet (21 – 30 grader)

 

For å vite hvordan året blir for den enkelte, må det settes opp et fødselshoroskop/årshoroskop. Vi har Vårtilbud på alle horoskop, så lenge myndighetene har pålagt samfunnet restriksjoner.

 

Photo by Claud Richmond on Unsplash