SOMMERSOLVERV: GRATULERER MED DAGEN, ALLE KREPSER!

20. juni kl 23.44 går Solen inn i Krepsens tegn, det markerer også sommersolverv. Noen timer senere har vi også en nymåne i Krepsen, som i tillegg er en eklipse. I gamle dager ble eklipser betraktet som noe «farlig», heldigvis er de ikke det. Eklipser åpner dører inn til det ukjente i vårt indre, og kan skape dype endringer. Vi kan betrakte det som et guddommelig lys, som møter skyggen i oss. Som Kreps er du på hjemmebane i ditt indre, så her kan du få god hjelp til å forstå nye sider ved deg selv. Denne eklipsen berører både identiteten og ditt indre barn. Det siste halvannet året har Krepsen hatt hjem kontra karriere som hovedfokus, nå står du foran et år hvor behovet for å realisere deg selv blir fremtredende. Hvem er DU?

KREPSEN ER KJENT FOR å være familiekjær, omsorgsfull og ivaretakende i tillegg til å ha lederegenskaper, en god porsjon stahet og sterk intuisjon. Du har et stort behov for trygghet og sikkerhet, fordi Krepsen nesten alltid opplever en viss form for usikkerhet i sitt indre. Det er mange og dype følelser, men Krepsen omgir seg med et skall for at andre ikke skal se hva de føler. Det er også et fokus på hvordan andre har det. Krepsens hersker er månen, og det astrologiske symbolet for månen er til forveksling lik en radar. Krepsen har alltid radaren slått på, for å se til at alle rundt dem har det bra. Har omgivelsene det bra, har også Krepsen det bra. Dette er samtidig en utfordring, for det å finne egen lykke utenfor seg selv er en umulig oppgave. Derfor er Krepsen også svært bevisst hvem som er innenfor «Krepseklørne» og hvem som er utenfor. Altså hvem som er under dine beskyttende vinger og som du hjelper uansett, og hvem som må klare seg selv. Der kan Krepsen være nådeløs.

DET KOMMENDE ÅRET vil helse være et tema for deg, både den fysiske og den psykiske. Jobben du har gjort med å balansere hjem og karriere har nok gjort at du kjenner deg ekstra sliten, nå trenger du å ha fokus på ditt eget velvære. Et annet tema for deg vil være måten du organiserer dagliglivet på, og hvilke rutiner du har eller mangler for å ha det bra. Fordi du har et behov for trygghet, så har du også en tendens til å samle på ting. «Det kan jo hende jeg får bruk for det», er et utsagn du nok kjenner. Når det hoper seg opp rundt oss, kan det (i hvert fall ubevisst) også tynge oss ned og være energitappende. En god, gammeldags ryddsjau kan gagne deg. Vi må jo holde oss i nærområdet i sommer, da kan de neste ukene være fine til å få ordnet opp. En ryddesjau i det som kanskje tynger både hodet og følelser, kan også bli aktuelt. Men pass på at du får nok hvile! Fullmånen/eklipsen 30. november samt nymånen/eklipsen 14. desember i år, vil sette søkelyset på disse områdene hos deg. Det samme vil fullmånen/eklipsen 26. mai og nymånen/eklipsen 10. juni neste år gjøre.

 

KREPSER FØDT ca 20. juni – 2. juli

Det har vært tunge tak de siste årene, men nå kan du puste lettere ut. I begynnelsen av 2020 har du nok blitt mer klar over dine egne behov, og forstått at om du ikke ivaretar deg selv, så er det vanskelig å gi noe til andre. Ved å ta egne behov på alvor, blir du et eksempel til etterfølgelse. På den måten hjelper du andre, samtidig som du hjelper deg selv. De siste par årene, har du nok kjent på at livet gradvis har endret seg – kanskje på en uventet måte. Forståelsen din kan ha blitt dypere, og du øyner en ny form for frihet. Kanskje føler du at noe spennende er i gjære! Spesielt kan det gjelde i forbindelse med omgangskretsen, der har du muligens gjort noen utskiftninger de siste månedene. Så heter det jo at når en dør lukkes, åpnes det en annen. For deg som er Kreps, er det viktig å huske nettopp dette. Ikke hold fast på utdaterte vennskap, eller i personer som bruker deg som en trøsteklut. Du er i en fase hvor du blir mer bevisst dine behov, også i vennskap! Sannsynligheten for at du involverer deg i aktiviteter som er annerledes enn det du er vant til, er stor. Målet er en nyvunnen frihet, hvor du kjenner at du har oversikt over livet. Nye vennskap kan også føre til forandringer i jobbsituasjonen din, kanskje drømmejobben dukker opp nå. Første delen av september, kan skyte fart i økonomien. Det kan være lurt å ta en gjennomgang av det personlige budsjettet i denne perioden. Kanskje oppdager du ressurser du ikke visste om, også i ditt indre.

Kjærlighetslivet har vært i endring i mange år for Krepsen. Dersom du er i et forhold, så har du nok kjent på hvem du er i forholdet, og hvordan du ønsker å ha det. Krepsen har en tendens til å gi for mye av seg selv, og det kan oppfattes feil av en partner. Holder krepseklørne for hardt fast, kan partneren oppfatte det som kontroll og ikke som omsorg. Det sliter deg også ut, og du kan gå rundt og lure på hva du gjør «feil». Rundt fullmånen/eklipsen 5. juli, kan dette temaet forsterke seg. Bruk gjerne nymånen 21. juni til å gå i deg selv, og finn dine behov. Å være ærlig med egne behov – ikke minst overfor seg selv – skaper trygge, stabile forhold. Å ta ansvar for seg selv i et forhold, er det samme som å ta partneren på alvor. Om begge gjør dette, kan forholdet få en ny vår. Er du singel, kan både første halvdelen av august og slutten av november være tiden for å møte noen.

 

KREPSER FØDT 3. juli – 12. juli

De siste månedene har du nok hatt en og annen sannhet oppe til vurdering, og kanskje ønsker du å ta livet i en annen retning. Ekspansjon er et stikkord for deg nå, dette blir enda mer aktuelt i perioden fra august og frem til november. Om du har ønsket videreutdanning eller å erobre fjerne horisonter, har du ekstra medvind til høsten. Kan hende du har blitt opptatt av andre kulturer, en ny livsfilosofi eller kjent på en hunger etter mer informasjon. På en eller annen måte ønsker du å utvide horisonten, og skape et bedre liv for deg og dine. Er du i et forhold, så kan dette også blomstre ekstra nå. Synet ditt på deg selv og hvem du er i forhold til andre (også vennskap og businesspartnere), er i positiv endring. Du er ekstra villig til å hjelpe andre, og de deg. Der hvor du før har dratt lasset alene, får du nå hjelp uten å måtte mase om det. Fullmånen/eklipsen 5. juli, setter ekstra søkelys på disse temaene.

Skal du i en rettssak den kommende tiden, er det sannsynlig med et utfall til din fordel dersom du har gått grundig til verks på forhånd. Generelt føler du deg mer optimistisk enn på lenge, og mye går din vei. Vær imidlertid oppmerksom på å bruke den gode flyten optimalt. Setter du deg til i sofaen nå fordi alt tilsynelatende går bra, går du glipp av en gyllen mulighet til å skape en varig, positiv forandring.

Samtidig som ditt personlige trossystem (basert på hva du tror er sant og ikke i livet, grunnlaget for avgjørelser du tar) gjennomgår en endring – har du også i mange år kanskje blitt mer opptatt av en overordnet mening med livet. Dette vil fortsatt være et tema for deg det kommende året. Det kan være alt fra ekstensielle spørsmål, til hvordan du betrakter meningen med alt som skjer i verden. Kanskje har du begynt å kjenne på den spirituelle siden i deg, eller videreutviklet en allerede anerkjent åndelighet. Presset du har stått i de siste årene, kan ha gjort at du har måttet endre retning. Du kan ha hatt følelsen av å miste deg selv, og ikke lenger ha noen klar formening om noe som helst. Dette kan ha skapt et ønske om å finne en dypere mening. Kanskje har du begynt med mindfullness, yoga eller startet å studere f eks astrologi.

Karrieren din og hvem du er i samfunnet, blir et tema for deg fra begynnelsen av mai neste år, samtidig som du begynner å kjenne deg veldig rastløs. Ikke bli overrasket over deg selv, om du plutselig får helt andre behov på de områdene enn du har hatt til nå. Da kommer det godt med, at du helt frem til november i år har jobbet mer bevisst med hvem du er, og hva du vil.

 

KREPSER FØDT 13. juli – ca 22. juli

Kontroll, makt, egenmakt, avmakt og maktkamp er ord som nok har blitt ekstra aktuelle i vokabularet ditt de siste par årene. Hvor støtt du står i deg selv, er kanskje den viktigste prosessen du er i nå og det kommende året. Det kan oppleves tøft, men meningen er at du skal finne et stødig fundament i livet. Som nevnt over, er du som Kreps nesten alltid i en indre prosess, og denne gangen skal du virkelig finne ut hvem du er i forhold til andre. Følelser som har vært undertrykt, gjerne i årevis, kan nå komme til overflaten for å få et utløp. Å bære på gamle sår, gjør deg ufri. Om du ser på det du står i som en renselsesprosess, kan det bli lettere å håndtere. Vi finner alle unnskyldninger for å forsøke og opprettholde status quo, men nå kan du oppleve at forklaringene du har brukt overfor deg selv ikke lenger er gyldige. Å gå ut av medavhengighet kan være et tema for deg, det gagner hverken deg eller andre at du «tillater» opprettholdelse av destruktive mønstre hos f eks en partner. Dette kan gjelde både livspartner, businesspartner eller venner. Sannsynligvis er du utslitt av å ikke stå opp for dine egne behov, og denne prosessen vil gi deg et sunnere syn på både andre og deg selv.

En annen måte denne prosessen kan utspille seg på, er at du søker drama. Gjerne under påskudd å skulle hjelpe. Sannsynligvis er du ikke en gang klar over at du gjør det! Det er akkurat som du har fått et behov for å teste styrken din. Velg personer og situasjoner med omhu, og husk uttrykket «not my circus, not my monkeys». Det er mer hensiktsmessig å bruke styrken din til å få fullført påbegynte prosjekter. I det store og det hele kan du oppleve en transformasjon av deg selv, dersom du er bevisst både ord og handling den kommende tiden. Det kan være hensiktsmessig å stoppe opp og tenke deg grundig om, før du tar en avgjørelse. Du har også ekstra drahjelp frem til nyttår, og kan oppleve de kommende månedene som mer positive enn på lenge. Fra 2. juli, får du også sjekket om avgjørelser du har tatt de siste månedene gagner deg. Du har tiden helt frem til 18. desember til å revurdere. Om du synes ting kan bli enda bedre, så er det en gunstig tid å endre kurs.

 

GODT ÅR!

 

 

Dersom du ønsker ditt individuelle fødsels- eller årshoroskop, så send oss en epost til post@gunn-irene.no

 

 

Photo by ShengGeng Lin on Unsplash