GRATULERER MED DAGEN, ALLE JOMFRUER!

LØRDAG 22. AUGUST KL 17.45, går Solen fra Løven og inn i Jomfruens tegn. Sommerferien er over for de fleste av oss, pliktene kaller. Og akkurat p l i k t er noe som kjennetegner Jomfruens tegn. Er du født i Jomfruen, så er du også preget av jordnærhet, et nøkternt syn på livet, velger det fornuftige fremfor det du tror er ufornuftig og overveier alle muligheter før du alltid lander i forutsigbarhet. Det er viktig for deg å ha orden og systemer, så du til enhver tid har oversikt og dermed unngår overraskelser. Hjernen din er alltid i virksomhet, og du har sterke analytiske evner. Et symmetrisk liv og tellekanter i klesskapet gir deg ro i sjelen. Din sans for listeskriving, orden og pirkete detaljer, kan nok noen ganger gå de rundt deg litt på nervene – men for deg er det avgjørende å perfeksjonere verden. Du er en mester til å organisere, og har alltid det fulle overblikket. Jomfruen er kjent for å alltid ville forbedre og perfeksjonere alt og alle, og kan derfor oppleves som i overkant kritisk. Men du mener at alle burde strekke seg etter renhet og noe høyere, og stadig søke det perfekte. Derfor er du også det tegnet i zodiaken som vier mest tid og flest tanker til (egen) helse. Utseendet er også viktig for deg, og ingen detaljer er overlatt tilfeldighetene når du har valgt dagens antrekk, enten du er kvinne eller mann. Andre kan oppfatte dette som usikkerhet hos deg, mens din intensjon er å ikke støte andre ved å provosere med klesvalget eller et uflidd ytre. Du er dine venners venn, og alltid klar til å hjelpe. Når det kommer til Jomfruens egenskaper på astrologi-kursene til Stjerneklart, pleier vi alltid å si: skal du flytte eller trenger hjelp til noe annet tidkrevende, så spør venner født i Jomfruen. De stiller opp i tykt og tynt, mens det for andre av oss plutselig «har kommet noe i veien». Sist men ikke minst, Jomfruens planethersker er Merkur, så derfor innehar du også talent for kommunikasjon og er glad i å snakke og lese.

 

DE KOMMENDE TOLV MÅNEDENE, blir det mye fokus på å balansere hjem og familie på den ene siden, og karrieren på den andre siden, for Jomfruen. Likeledes på hvilken rolle du spiller i samfunnet, plassen din rett og slett. Dette startet i mai i år, så du har nok allerede fått en følelse med temaet. Det er to datoer å være ekstra oppmerksom på i år, nemlig 30. november og 14. desember. Fullmånen/eklipsen 30. november, setter søkelyset på karrieren og ryktet ditt. Er det noe du ønsker å avslutte eller gi slipp på, så kan det være en fin tid å gjøre det på i dagene etter. Kan hende du begynner å bli lei av å være be-«ryktet» for alltid å være den som stiller opp og gjør jobben for kollegaene, og nå ønsker å vri kompassnålen i en annen retning. Tenk nøye gjennom hvordan du vil ha det videre. Avgjørelser du tar nå, vil få effekt i lang tid fremover. 14. desember er det nymåne/eklipse i området for hjem, familie og røttene dine. Kanskje på tide å rydde opp der også, og sette en ny standard? Det som før ga deg tilfredshet, kan nå være utdatert. Ikke vær redd for å kjenne etter egne behov, og se hvilken (om noen) støtte du har fra de rundt deg. Kanskje har du skjemt de så mye bort, at de tar deg for gitt som en som sørger for at alle har det bra. Familie behøver ikke nødvendigvis være den biologiske, det kan like gjerne være din «valgte» familie av venner. Nymåner er alltid en ny start, og når det i tillegg er en eklipse vil også denne ha effekt i lang tid fremover. I 2021 vil du få en påminnelse om disse temaene. 26. mai er det fullmåne/eklipse som igjen handler om dine nærmeste og fundamentet ditt, da vil du kunne høste fruktene av avgjørelser du tok i desember. Likeledes er det en nymåne/eklipse 10. juni, hvor du kan få en ny start på retningen i livet. Da er det greit å være bevisst på hvilken vei du vil gå.

 

JOMFRUEN ER SOM SAGT IKKE spesielt glad i forandring. Det kan derfor oppleves noe krevende at omstendighetene kanskje tvinger deg til et dypdykk i ditt indre de kommende månedene. Du liker deg best når du kan være i det mentale laget av personligheten din, og finne en logisk forklaring på alt. Men kanskje er det ting i livet ditt nå, som ikke passer inn i en formel du kjenner. Dette kan først og fremst handler om verdiene dine, både egenverdet, hva du verdsetter men også alt du måtte ha av ressurser tilgjengelig. Forandring kan oppleves ubehagelig, spesielt om du ikke har initiert den bevisst. Men hva om du fikk vite at det er mange detaljer å bli kjent med, også i dypet av deg selv? Jo mer du våger deg inn i ditt indre, jo tryggere blir også hele fundamentet i livet. Du vil se din egen verdi i et nytt lys, og da vil det også skinne ut til omverden. Da slipper du å gå nervøst rundt og frykte for å bli avslørt på noe du tror du har gjort galt. For det å miste ansikt er spesielt ille for Jomfruen, det er jo derfor du alltid vil ha tellekanter i alt du foretar deg. Det er noe som heter at for å rydde må man rote først, dra alt ut av skapet og finne en ny måte og organisere på. Å bruke de neste månedene til å gi slipp på det  utdaterte, er en god måte for deg å opprettholde balansen. Å lage deg en liste over hva det måtte være, er en perfekt Jomfrumåte i gripe det an på. I perioden fra 9. september og frem til nyttår, kan det hende du opplever at noe går tregere, spesielt om du venter på penger eller et oppgjør fra andre. Når vi går inn i 2021, bør det komme en løsning – om ikke før.

 

JOMFRUENS HERSKER KOMMUNIKASJONSPLANETEN MERKUR, går av og til det som heter retrograd. Det vil si at det kan oppstå forsinkelser, problemer og uklarheter rundt alt som har med kommunikasjon å gjøre, i disse periodene som inntreffer ca tre ganger i året. Jomfruen er ekstra følsom for dette. Det er tre perioder de kommende tolv månedene, som du trenger å være ekstra oppmerksom på i så henseende. Det er 14. oktober til 3. november i år, og 30. januar til 21. februar samt 29. mai til 22. juni neste år. I den første perioden kan det oppstå uklarheter i forbindelse med bl a nabolag, søsken og daglig kommunikasjon. Den andre perioden skal du være oppmerksom på helsen din, men det kan også bli misforståelser med kollegaer. Den tredje perioden blir spesielt viktig, den går fra 29. mai til 10. juni neste år og treffer i området for karrieren. Spesielt dagene rundt 10. juni blir viktige for deg, fordi Merkur her står sammen med nymånen/eklipsen. Kjenner du at det koker litt over da, så vent til etter 7. juli før du trekker en konklusjon. Når Merkur har sine «raptuser», handler det mer om din indre kommunikasjon enn den utadrettede. Dette gjelder for alle Merkur retrograd-faser.

 

JOMFRUER FØDT ca 22. august – 3. september

Som Jomfru, er du alltid mentalt aktiv. Hjernen din jobber uavbrutt med å holde orden på all informasjon du til enhver tid tilegner deg. Du har systemer for hvordan du skal bearbeide enhver problemstilling for å finne den perfekte løsningen. Siden mai 2018, har du kanskje kjent på at den vante måten din å tenke på, kanskje ikke fungerer til det beste lenger. Rastløshhet og usikkerhet kan ha preget avgjørelser, og gjort deg utilpass. Når tellekantene kommer i uorden, blir det ikke lett å holde overblikket. Det skjer en frigjøring på dette området, og det er den du kjenner på. Du er står midt i en endring av trossystemet ditt. Dette betyr ikke først og fremst religiøs tro, men det systemet du har skapt som et utgangspunkt for å ta avgjørelser i enhver situasjon. Trossystemet er skapt av alle tidligere erfaringer, hva andre mener er rett og galt og av normen i samfunnet. Dersom du har en tendens til rigiditet, kan det oppleves ekstra utfordrende nå. Meningen med det hele, er at du skal få nye perspektiver, og dermed kunne ta beslutninger som er riktigere for deg der hvor du er i livet. Det er mer enn én sannhet, og nå jobber du med å oppgradere din egen. Det er en god idé å lese mye, for aktivt å utvide din egen horisont. Kanskje på tide å ta det kurset eller den utdanningen du har tenkt på en stund? Helsen er også i fokus, og kanskje ser du at noen vaner må endres. Da har du ekstra drahjelp i månedene fremover, for å skape ditt nye jeg! Du står i ferd med å øke kreativiteten, og sannsynligvis er du mer ivrig enn tilbakeholdende for å skape en forandring. Du har en unik mulighet frem til 6. mai neste år, til å utfolde deg på en måte du kanskje ikke trodde var mulig. Om du griper sjansen, så vil du stå betydelig stødigere i deg selv når denne perioden er ferdig. Tellekantene kan vente, nå er det ditt indre uttrykk som skal opp og frem!

 

JOMFRUER født 4. september – 13. september

Sliten? Det har vært noen utfordrende år for deg, hvor du muligens har måttet definere deg selv på nytt fordi du har kommet i situasjoner du aldri tidligere har opplevd. Det er et par viktige begivenheter, som finner sted på samme tid for deg som er født i den midtre delen av tegnet. For det første kan du ha opplevd en til tider tåkeaktig tilstand, hvor du kan ha lurt på om du holder på å miste hukommelsen eller til og med bli senil. I det ytre kan f eks gjenstander plutselig ha blitt borte, for så å dukke opp igjen et sted du ikke husket at du la dem. Bilnøklene du trodde du la i entréen fant du plutselig i kjøleskapet. Ikke enkelt, når du trives best med orden og overblikk. Det pågår en prosess, hvor du kan tro at du mister deg selv litt, men det er for at du skal finne deg selv på en ny måte. Forvirring og usikkerhet har preget hverdagen, også forholdet til andre mennesker. Det kan ha vært vanskelig å se andre med et klart blikk. Dette gjør at du er i ferd med å utvikle en ny oppmerksomhet og sensitivitet, i forhold til både andres og dine egne behov. Du er ikke glad i konflikter i utgangspunket, men nå har du kanskje vært enda mer opptatt av å unngå dem. For hvordan skal du møte andre, når du ikke ser hverken dem eller deg selv klart? Unngå imidlertid å være enig med noen bare for å unngå konflikt, det kan senere vise seg å være en dårlig avgjørelse. Bruk også din nyvunne sensitivitet, til å tilnærme deg situasjoner på en annen måte. Reflekter over alt du har erfart, fremfor å skulle putte alt i mentale skuffer. Den gode nyheten er, at i slutten av mars 2021, er denne årelange prosessen ferdig. Klarheten kommer tilbake, og din nyvunne innsikt baner vei for en ny frigjøring. Et nytt og spennende kapittel begynner i mai neste år, hvor mental klarhet og bøtter og spann med kreativitet bobler oppi deg. Du starter en reise som vil var en god stund, hvor du frigjør deg fra usunne bindinger!

 

JOMFRUER født 14. september – ca 23. september

Har tilværelsen blitt mer intens de siste årene, som om det gjelder livet? Uansett situasjon du står i, så tar du ikke lett på noe nå. Der hvor du tidligere har betraktet noe som en lek og kanskje ikke forholdt deg ordentlig til det, har du kanskje måttet gå i et ubehagelig dyp av deg selv. Den gode nyheten er at når denne prosessen er ferdig, vil du ha transformert deg selv. Fordi du setter andres behov først, er det ubehagelig å skulle erkjenne egne behov, det strider mot den tjenende Jomfruen. Nå vil stjernehimmelen at du finner nye måter å leve livet på, og samtidig forstå at det også er til det beste for de rundt deg. Har du barn, så vil de også være et tema. Barn gjør ikke som foreldre sier, de gjør som foreldre gjør. Det nytter for eksempel ikke å fortelle dem at de ikke skal ofre seg selv, dersom det er akkurat det du gjør. Du er deres viktigste forbilde. Tiden er inne for å for å se deg selv i et nytt lys, og dermed skape de endringene som skal til for at du i større grad kan se at livet også byr på goder. Etterhvert vil du kunne uttrykke deg på en ny og kraftfull måte, noe som også gir deg muligheten til å skape positive endringer for andre. Du er i en periode hvor det du gjør blir lagt merke til, og du kan oppnå stor innflytelse dersom du tar deg selv på alvor. Samtidig så restrukturer du livet, og rydder opp i løse tråder. Helsen din kan være et fokus, men denne perioden har kroppen en egen evne til å helbrede seg selv så lenge du lytter til kroppen. Fra mars neste år, vil også forhold til partnere intensiveres, både livs- og businesspartnere. Det kan være vanskelig å se dem klart og forstå hva de vil, men jo mer du tar tak i din egen utvikling i månedene fra nå til da, jo lettere blir den prosessen. Jo tydeligere du ser deg selv og dine behov, jo enklere er det å imøtekomme andres.

 

GODT ÅR!

 

All tekst over gjelder generelt for Jomfruen. Dersom du ønsker et PERSONLIG FØDSELSHOROSKOP,  se hva vi tilbyr på siden her. Der finner du også PERSONLIG ÅRSHOROSKOP. Et årshoroskop starter ca 3 måneder før fødselsdagen, og varer frem til neste fødselsdag, noen ganger litt lengre. Det viser hvilke temaer som blir fremtredende i livet det gjeldene året. Årshoroskopet settes opp ut fra fødselsdato, klokkeslett og stedet du bor.

Har du lyst til å lære astrologi? Vi tilbyr nettkurs med personlig oppfølging, hvor du jobber med ditt eget fødselshoroskop som utgangspunkt. Du blir bedre kjent med deg selv i løpet av kurset, og tar det helt i eget tempo.

 

For mer informasjon: send en mail til post@gunn-irene.no

 

 

 

Photo by Brooke Lark on Unsplash