JORDENDE NYMÅNE I JOMFRUEN 15. SEPTEMBER KL 03.40

ALLE MÅNEFASER har ett eller flere temaer, som «bestemmes» ut fra planetenes posisjoner i samme øyeblikk som Månen møter Solen. De to møtes hver måned, og møtet kalles nymåne. Det er noe stødig og bestemt denne gangen, der de befinner seg i den delen av Jomfruen som er under innflytelse av Tyren. De kikker bort på både Pluto i Steinbukken og Jupiter/Uranus i Tyren. For de som kan astrologi, så dannes det et stortrigon i jordtegn.

 

HVA BETYR DET Å VÆRE JORDET? Når du får med deg det som skjer, husker samtalen eller detaljene fra bilturen er du jordet. Har du en tendens til å legge nøklene i kjøleskapet eller glemme avtaler, kan det være lurt å lære noen jordingsteknikker eller bruke mer tid i naturen. Vi kan «oversette» det med tilstedeværelse. Vi forholder oss til det som skjer, og husker det etterpå. Opplever vi noe ubehagelig, «mister» vi gjerne tilstedeværelsen og tankene vandrer. Det er vanskelig å være handlekraftig og gjøre gode vurderinger, når vi mangler jording. Vi får ikke et riktig grunnlag å konkludere fra, fordi noen av puslebitene mangler.

 

DENNE NYMÅNEN kan bringe med seg kraftfull innsikt, som et resultat av en prosess som har pågått i mange år. Kanskje aner du allerede konturene av at du har løftet deg ut av mønstre som ikke var bra. Nå kan du starte som en fornyet utgave av deg selv, med gode muligheter for å integrere et godt resultat. Med Neptun i Fiskene, i opposisjon til nymånen, kan det også komme nye og større drømmer. På tide å oppjustere ønskene? Neptun er våre rosa brilleglass, og helt ujordet. Men med den sterke jordkraften i stortrigonet, så blir heller resultatet manifestasjon fremfor eskapisme. Det åpner for store, hårete mål!

 

ET GODT RÅD for å komme dit du ønsker nå, er å bli endra bedre kjent med deg selv. Chiron i Væren handler om at vi alle skal finne vår egen identitet, for deretter å gå ut i verden og bli kjent med andre. Det vi kjenner har vi lettere for å akseptere, og når vi slutter å dømme oss selv så stopper vi å dømme andre. Bare på den måten kan vi overleve kollektivt. Nå møtes Chiron og nordnoden i Væren, og maner til en ny retning.

 

DE SISTE DAGENE har vi igjen vært vitne til ufattelige naturkatastrofer, denne gangen i Libya og Marokko. Naturkatastrofer er ikke uvanlige under nymåner, kraften i Månen er så sterk at den kan trekke både vann og jord utover. Samtidig har vi Saturn i Fiskene, som blant annet «sjekker» om installasjoner i forbindelse med vann holder mål. I Libya er det borgerkrig, og ingen har de siste 20 årene sjekket demningen som brast nå. Borgermesteren i byen mener at så mange som 20.000 har omkommet, og en ny demning står i fare for å briste. I Marokko er fjellandsbyer lagt i grus etter jordskjelv, og ingen biler har kunnet komme frem med nødhjelp fordi infrastrukturen (Saturn) kollapset. Det sies at dette ikke er et område det pleier å være jordskjelv i.

 

DET ENESTE VI VET med sikkerhet, er at Jupiters og Uranus reise gjennom Tyren skaper store rystelser både globalt og i hver og en av oss. Dypest sett handler det om at vi må revurdere verdiene våre, og hvordan vi møter og respekterer hverandre. Denne nymånen, gir en veldig god mulighet til å jobbe med den eneste tryggheten vi kan ha – den indre. Er du trygg i deg selv, vil livet oppleves med helt andre fortegn.

 

GOD NYMÅNE!

 

 

 

Foto: Unsplash/Elisabeth Wales