KRAFTIG FULLMÅNE OG EKLIPSE TIRSDAG 16. JULI KL 23.38

FULLMÅNEFASER ER TID FOR Å GI SLIPP på det du ikke vil ha med deg videre, og kan oppleves krevende for mange. Denne gangen er det også en eklipse/måneformørkelse. I tidligere tider ble formørkelser oppfattet som noe ekstra vanskelig, men egentlig er dette en portal for videre vekst. Jo mer du har jobbet med deg selv gjennom livet, jo enklere oppleves eklipsene. Det blir som en dobbel effekt av månefasen, hvor du får masse drahjelp til veien videre. Har du ikke lyst til å skape forandringer i livet eller endringer i deg selv, så kan det oppleves mer utfordrende.

EKLIPSEN 16. JULI, faller på 24’04 grader i Steinbukken, og effekten varer til rundt neste måneformørkelse. Den inntreffer 10. januar neste år, på 20’00 grader i Krepsen. De temaene som dukker opp i tiden rundt fullmånen nå, vil jobbe i livet ditt frem til da. Jobber du godt, blir resultatet bra. En av gavene astrologien gir oss, er muligheten til å forutse hvilke områder av livet som til enhver tid er/blir aktiverte. Jo mer vi er i forkant, jo lettere blir løpet. Om du vet du skal løpe maraton, vil du gjøre alt du kan for å forberede deg til best mulig resultat. Jo tidligere du starter forberedelsene, jo større sannsynlighet er det for en god sluttid.

DENNE FULLMÅNEN handler om aksen mellom Steinbukken og Krepsen, to motsetningsfylte tegn. Steinbukken jobber sakte men sikkert mot et mål, og gjør det som skal til for å nå det. Den bruker lange dager på jobb, og kan i sin streben mot målet oppleves følelseskald av omgivelsene. Krepsen på sin side, setter hjem og familie høyest av alt i livet, og har stor grad av omsorg for alle. Om noen i Krepsens nærhet ikke har det bra, så har ikke Krepsen det heller. Begge tegnene har lederegenskaper, men de har høyst ulike preferanser. Vi har lenge hatt både Saturn, Pluto og Sydnoden i Steinbukken, noe vi alle bevisst eller ubevisst kjenner på. Mye gammelt virvles opp, både hendelser fra fortiden og mønstre vi trenger å bryte. Denne fullmånen treffer disse planetene i timene før kl 23.38, så dagen 16. juli kan bli noe utfordrende. Fullmånen gjør at følelser blir mer intense, så her gjelder det å holde tungen rett i munnen for ikke å skape uhensiktsmesssige situasjoner. Vi har ikke alltid et (bevisst) valg rundt hvilke situasjoner vi tiltrekker oss, men vi kan alltid velge hvordan vi takler dem.

PÅ MOTSATT SIDE står Solen, Venus og Nordnoden i Krepsen, og vil nyte det gode liv. I alle fall er det en målsetning for denne konstellasjonen. Sommeren er familietid for mange, og et etterlengtet avbrekk fra en travel hverdag. Går du med en indre uro, eller fornemmelse av at ikke alt er som det skal, så kan det være greit å få ting på bordet nå. Parforhold er i søkelyset, og hyppige samtaler iboende en trang til forandring på agendaen. Uranus pusher på både Merkur, Mars og Juno og vil gjerne bryte mønstre og fastgrodde vaner. Vær voksen og ærlig (også overfor deg selv), så unngår du ubehagelige konfrontasjoner. Målet er det gode liv – hva nå det innebærer for den enkelte. Fordi Neptun også berører fullmåneaksen og planetene rundt, har du gode muligheter til å få ordentlig tak i hvordan du ideelt sett vil ha det. Et godt aspekt mellom Neptun og Venus, kan føre til en sommerforelskelse for den single.

I STJERNEKLART HAR VI SETT PÅ hva fullmånen og eklipsen generelt belyser for det enkelte tegnet. For å vite nøyaktig hvordan dette berører den enkelte, må det utarbeides et fødselshoroskop.

VÆREN
Prioriteringer, ansvarlighet og status er temaet for fullmånen, og vil berøre deg som er i født i Væren ekstra sterkt. Karrieren og ryktet ditt har i mange år vært under lupen, likeledes forholdet til autoriteter og ikke minst egenautoritet. Fokuset nå vil være fundamentet i livet, spesielt balansen mellom jobb og hjemmeliv.

Et godt råd er å tenke før du handler, og ta ansvar for handlingene dine.

TYREN
Trygghetssøkende Tyren er enten i, eller står overfor forandringer. Kanskje lever du på overtid i tilsynelatende trygghet. Hva som er sant for deg og hva du tror er riktig, settes sterkere på dagsorden under denne fullmånen og det neste halve året. Målet er å skape en større grad av frihet i livet, husk at du må gi slipp på noe gammelt for å få noe nytt.

Et godt råd er å venne deg til tanken på at det finnes mer enn én sannhet, også for deg.

TVILLINGENE
Sosiale og multitaskende Tvillingene, trives best når det skjer mye rundt dem. De siste årene har du blitt tvunget til å gå i dypet, noe du ikke har gjort uten motstand. Du kan ha opplevd å bli manipulert, og kanskje ikke oppdaget det før lenge etterpå. Du skal nå lære deg din egen verdi og grensesetting, slik at ikke andre bestemmer hvor grensene dine går eller vise versa.

Et godt råd er å trekke deg tilbake når du kjenner behov for det, og bli bevisst dette behovet.

KREPSEN
Familiekjære Krepsen har hatt fokus på alle typer forhold de siste årene, og spesielt forholdet til seg selv og eventuelt partner/ektefelle. Å finne balansen mellom å gi og ta, er et tema nå. Enten du tar eller gir for mye, så blir det ubalanse. Du skal finne din rettmessige plass i relasjoner, og forstå at du er like viktig som alle andre. Juridiske anliggender kan også aktualiseres den kommende tiden.

Et godt råd er å gi slipp på alt som ikke lenger gagner deg, også når det kommer til mennesker.

LØVEN
Den fysiske helsen er på mange måter et uttrykk for hvordan vi har det psykisk. Jobber du bevisst med selvutvikling, kan du unngå en del helseplager. Dette fordi du tar tak i det underbevisstheten forsøker å fortelle deg, før det manifesterer seg i kroppen. Løven har i lang tid hatt fokus på underbevissthet/bevissthet, og fullmånen kan aktualisere hvor viktig det er å lytte innover.

Et godt råd er å kjenne på takknemlighet.

JOMFRUEN
Selvoppofring og perfeksjonisme, er velkjente temaer for Jomfruen. Denne fullmånen forteller deg at du ikke trenger å gi alt av deg selv til alle, i håp om å få anerkjennelse tilbake. Du trenger heller ikke streve etter å bli perfekt, for og bli elsket – eller elske deg selv. Tiden har kommet for egenkjærlighet og selverkjennelse, uten å føle plikt til og yte noe først.

Et godt råd er å jobbe videre med og skape et ego i balanse, da unngår du å bli egoistisk.

VEKTEN
Fundamentet i livet har lenge vært i fokus for Vekten. Først og fremst hjemmet, men også hvor stødig du står i deg selv. Vekten er et mentalt og intellektuelt tegn, men nå skal du kjenne på hvilke følelser du har rundt hjemmesituasjonen. Ekte trygghet kommer innenifra, den kan aldri erstattes av ytre elementer. For å få tak i tryggheten, må du kjenne deg selv.

Et godt råd er å stole på din indre stemme, og bli kjent med deg selv uten å alltid sette andre først.

SKORPIONEN
Kommunikasjon er temaet for Skorpionen nå. Ikke noe annet stjernetegn går sånn i dybden som nettopp deg, du vil ha alt på bordet for enhver pris. Det er en fin egenskap, men kan gjøre at du til tider dulter litt for hardt bort i andres grenser, og derfor blir stående alene. Denne fullmånen handler om måten du kommuniserer på, ikke minst overfor dine nærmeste.

Et godt råd er å jobbe med og gi slipp på kontrollmønstre, og åpne opp for tillit.

SKYTTEN
Bevissthet rundt økonomi og verdier, er noe du lenge har jobbet med. Denne fullmånen vil ha deg til å gå enda dypere i deg selv, for å belyse de faktiske forhold og egenverdet. Skytten er veldig sta i sin overbevisning om hva som er sannheten. Dersom du f eks går rundt og tenker at det å ha mye penger er en styggedom, så vil det også være utfordrende å skulle tjene penger uten å gå på akkord med trossystemet ditt.

Et godt råd er å oppsøke noen som har det slik du ønsker, og lytte til hvordan de fikk det til.

STEINBUKKEN
Denne fullmånen inviterer deg til å kjenne etter hvor trygg du er på deg selv, etter mange år med fokus på ditt image. Det har lenge jobbet seg frem i deg hva du ønsker å satse på videre, men motet kan ha sviktet. De neste månedene vil bære frukter, dersom selvtilliten din er ekte og målet kommer fra hjertet. Nå må du vise mot, og slippe taken i frykt for både konkurranse og avvisning.

Et godt råd er å bli bevisst hvordan andre møter deg, der kan det ligge en viktig nøkkel.

VANNMANNEN
Ditt indre liv har lenge vært i fokus, og dette forsterkes under fullmånen og de neste månedene. Jo mer du kommer i kontakt med ditt indre, sanne jeg – jo lettere blir tiden fremover. Det er viktig at du finner ut hvordan du kan oppnå indre fred, f eks gjennom mindfullness eller meditasjon.

Et godt råd er å unngå alle former for flukt de nærmeste månedene, spesielt rusmidler.

FISKENE
Beskjedne og selvutslettende Fiskene, har lenge hatt gruppetilhørighet på dagsorden. Dette kan oppleves ukomfortabelt, fordi du heller vil gi bort alt du eier enn å få noe som helst fra andre. Tiden har kommet for å innse at du har like stor rett som andre, til å leve det livet du drømmer om – og til å være en naturlig del av gruppen.

Et godt råd er å kjenne etter hvilke behov du har som ikke er dekket, og så jobbe for balanse.

Følg oss gjerne på facebook – god fullmåne!

Photo by Ian Parker on Unsplash