Astrologisk workshop: Fra ensomhetsfølelse til mestring!

(OBS – PÅMELDING må gjøres via MAIL, se lenger ned)

Hvor i livet – i hvilke situasjoner – er du nødt til å stole på deg selv? Hvor føler du at du alltid står alene? Klarer du å ha tillit til deg selv og de valgene du tar? I denne workshopen går vi i dybden, og jobber med deltakernes horoskop som et utgangspunkt. Vi ser på hvordan vi kan bli stødigere og mer selvstendige, gjennom innsikt og mestring. Hvor i d i t t horoskop trykker skoen? Det får du svar på i løpet av workshopen, hvor vi også ser på hva som skal til for at du blir tryggere og sterkere i eget liv.

Utgangspunktet er Chiron – den sårede healer – og en lite kjent dvergplanet. Sammen kan disse to bli en kjemperessurs, når vi lærer å forstå det dypere budskapet disse to prøver å formidle. Gjennom astrologien, og en guidet indre reise, jobber vi denne lørdagen med å komme dypere i oss selv – for å finne gode løsninger.

Det er ikke noe krav om å kunne astrologi for å delta!

TID: Lørdag 9. NOVEMBER kl 10.30 – 16.30

STED: Flerbrukshuset i Rygge, Stasjonsvn 1
PRIS: Kr 850,- inkl eget horoskopkart

KOMPENDIET vårt om «Chiron, Lykkepunktet og Nodeaksen» får du kjøpt til spesialpris kr 250,- når du er med på denne workshopen (vanlig pris kr 400,-)

PÅMELDING: post@gunn-irene.no
innen torsdag 7. november kl 18

Kurset holdes av STJERNEKLART, ved astrologene Gunn-Irene Nicolaisen og Kristin Egeland.

Photo by Ray Hennessy on Unsplash