FØDT I STEINBUKKEN? GRATULERER MED DAGEN!

 

  • Er du født i Steinbukken, så gir Stjerneklart bort et gratis fødselshoroskop til en av dere. Les nederst for flere detaljer!

 

Mandag 21. desember kl 11.03, går Solen inn i Steinbukkens tegn.

 

STEINBUKKEN er et ledertegn, med sterke ambisjoner, selvdisiplin og utholdenhet. De er sterkt bundet av regler, og har sannsynligvis skrevet reglene selv. De setter seg mål og når dem, koste hva det koste vil. Uansett hvor lang tid det tar. De er de fødte gründere. Se for deg Steinbukken i naturen, som klatrer opp en fjellside tilsynelatende uten fotfeste. Opp kommer de! Men på toppen kan det oppleves ganske ensomt, og den største utfordringen for Steinbukken er å forholde seg til følelsene. Å dele sine innerste følelser, selv med de nærmeste, blir sett på som et svakhetstegn. Det er et nederlag å innrømme smerte, enten den er på innsiden eller utsiden av kroppen. For Steinbukker er det derfor fint å vite hvor Månen er plassert i horoskopet, for å finne den beste måten å komme i kontakt med følelsene på og hvordan de enklest kan håndteres. Steinbukken er det mest ansvarlige og konservative av alle tegnene, og tar alt på dypeste alvor. Skal du i møte med en Steinbukk, så sørg for å være ute i god tid, still godt forberedt og kle deg konservativt. Mange av dem som er født i tegnet har ofte også et sterkt ønske om å gjøre noe godt for andre, og setter seg selv til side, noe Martin Luther King jr var et godt eksempel på. Steinbukken er også veldig trygghetssøkende. Derfor bruker de mye av livet på å sikre seg, også økonomisk. Når de en sjelden gang skal kjøpe seg noe nytt, vil de ha kvalitet og det beste av det beste. Kvalitet varer, og da slipper de å kjenne på ubehaget ved å bruke penger på å kjøpe samme gjenstanden/klesplagget om kort tid igjen. Steinbukken er født voksen, og har med seg en seriøsitet som kan gjøre det vanskelig å leke som barn. Den gode nyheten er, at jo eldre Steinbukken blir jo mer faller de på plass i livet. Steinbukken blir rett og slett lykkeligere med alderen, og kan være en som blomstrer sent. Å åpne opp for lekenhet og kreativitet jo før jo heller, vil gi livet en tilleggsdimensjon. Det e r lov å tøyse og tulle!

 

DE KOMMENDE TOLV MÅNEDENE, kan du få et oppsving i økonomien og tilegne deg nye verdier – både indre og ytre. Det du fokuserer på fremover, er det du får mer av. Som Steinbukk har du ikke problemer med å sette deg mål, men her er det viktig å være oppmerksom på en viktig ting. Meningen er at du skal få det bedre, men dersom du f eks bestemmer deg for å øke inntekten, så kan jobben for å få til dette overskygge det gode liv. Og da styrer målet deg, i stedet for at du styrer mot målet. Ting kan gå litt ut av proporsjoner, så pass på å justere underveis. Det er viktig å ta en «vareopptelling» i starten av perioden, være ærlig med deg selv og finne ut hvilke nødvendige forandringer som må til for å få det du vil ha mer av. Balanse blir et viktig nøkkelord. Som Steinbukk tar du det som et kompliment, dersom noen antyder at du har tendenser til arbeidsnarkomani og ikke ivaretar deg selv. Det kommende året kan det være lurt å ha fokus på hvilke verdier som er viktigst for deg, og skape et nytt rammeverk rundt disse. Det kan være moralske, åndelige, indre og/eller ytre verdier. Noe av poenget er å få tak i intensjonen bak handlingene. Dersom det materielle i stor grad har styrt deg hittil i livet, så er det en mulighet for at du kan oppleve hindringer på dette området de kommende månedene. Da er tiden inne for å fokusere mer på de indre verdiene. Er det et gap mellom hva du er «opplært» til at tror du trenger og hva DU egentlig trenger, så er tiden inne for å tette gapet og bli hel. Ja takk, begge deler!

 

I perioden 30. januar til 13. mars 2021, er det viktig å være oppmerksom på mulige misforståelser på området for økonomi og ressurser. Skal du gjøre avtaler, så er dette en periode du bør unngå. Dersom du ikke har noe valg, så sjekk at du har fått med deg alle detaljene før du skriver under.

 

HJEM, FAMILIE OG RØTTER har vært et tema en god stund for mange Steinbukker og vil fortsette å være det frem til begynnelsen av 2027. Du kan ha vært så opptatt av å skape deg en karriere, at du har oversett både egne behov, og også behovene til de rundt deg. Da kan det oppleves som å kræsjlande etter en flytur høyt der oppe. Du har ikke neglisjert noe eller noen med vilje, men hatt et annet fokus. De siste par årene har bevisstheten rundt hjemmet blitt sterkere. Hva er et hjem og hvordan skapes det? Hvordan var hjemmet du vokste opp i? Dersom du bærer med deg sår fra barndom og oppvekst, er tiden kommet for å se nærmere etter. Det kan være tid for å dele tanker og følelser med noen, en god venn og/eller en terapeut. Følelsene er alltid en god indikator, og et godt sted å begynne. Det kan gjøre vondt, men dersom du med ærlighet kjenner etter hvilke følelser du sitter med og hvor de stammer fra, får du også svaret på hva du trenger å gjøre for å oppfylle behovene. Følelser lyver aldri, men kan baseres på trossystemer som har gått ut på dato. Følelser forteller oss om vi er i balanse med oss selv, og vår sjels intensjon. Å fortrenge eller fornekte følelser, er som å tisse på seg for å holde varmen. Om du derimot forholder deg til dem med ærlighet, kommer den indre tryggheten og healingen frem.

 

NOE LANGT HYGGELIGERE er det som skjer på det kreative området ditt! Det ligger en rastløshet i å uttrykke deg på en ny og annerledes måte, og i tiden fremover kan det skje mye gøy. Steinbukk-alvoret og rigiditeten trenger et pusterom. Det er som om livet har fått en ny spenning, og det bobler over innenifra av skapertrang. Du kan være tiltrukket av en annen type opplevelser enn du er vant til, og er villig til å eksperimentere der hvor du tidligere ikke våget. Er du singel kan du oppleve mye flørt og moro de kommende månedene, og ikke bli overrasket om du tiltrekkes av en helt annen menneske/partnertype enn det du er vant til. Det blir ikke nødvendigvis et varig forhold ut av det, men hvorfor ikke slå deg løs og ha det gøy? Dersom forholdet blir formelt, vil det aldri bli et forutsigbart A4-forhold. Utforsk deg selv gjennom andre mennesker, da lærer du også deg selv å kjenne bedre. Har du barn, kan disse også være et tema nå. På en eller annen måte «krever» de en annen frihet for tiden. Det kan være fordi de vokser – også mentalt – eller fordi du får et friere forhold til dem. Av en eller annen grunn må du forholde deg til dem på en annen måte enn det du har gjort tidligere, f eks at de kan ha andre krav til deg nå enn før. Det kan være fordi de går fra et alderstrinn til et annet, flytter ut hjemmefra eller av andre grunner. Fullmånen/eklipsen 19. november neste år, forsterker temaene i dette avsnittet.

 

DET PRAKTISKE DAGLIGLIVET OG HELSEN til Steinbukken er et viktig tema i 2021. Med utgangspunkt i teksten over, kan det være fristende å bli liggende på sofaen uten å «rydde» rundt deg. Det vil være lite hensiktsmessig, og dersom du neglisjerer rammeverket i livet kan det gi en indre uro og i verste fall sette seg fast i kroppen. Har du vurdert å slutte med helseskadelige vaner, er tiden absolutt inne. Ved å skape gode hverdagsrutiner, sørge for å ha det rent og ryddig og ta kroppens signaler på alvor, ivaretar du også egenkjærligheten.  Rundt fullmånen/eklipsen 26. mai, nymånene/eklipsene 10. juni og 4. desember neste år, blir disse tingene ekstra viktige. I perioden 29. mai til 7. juli 2021, er det en fin tid for å forsterke den indre dialogen på dette området, og kanskje har fullmånen 26. mai satt søkelyset på hva du trenger å gjøre noe med.

 

STEINBUKKER født ca 21. desember – 1. januar

Januar måned kan bli en ekstra god måned for deg, hvor du kan oppleve uventet suksess dersom du våger å trosse det konservative. Du utstråler kraft og magnetisme, og har en sterk karisma. Du har også en god stund vært inne i en frigjøringsprosess, som oppleves spennende og kreativ. Selv om du er Steinbukk, ønsker du denne frigjøringen velkommen. Etter tøffe år (2008 – 2013), har du fått andre behov for å uttrykke deg. Du har erfart, kanskje på en vanskelig måte, at du har måttet stå støtt i deg selv. Sakte men sikkert har det vokst frem andre behov. Spiritualitet kan ha fått en ny betydning, og du skjønner at livet ikke bare skal være en kamp. Om du ikke har begynt med f eks yoga, så er dette en fin tid å begynne på. Å utvide horisonten for å øke bevisstheten og se deg selv i et nytt lys, er midt i blinken. Du har drahjelp fra stjernehimmelen til å endre dårlige (helse)vaner, da får du ny energi til å gjøre det du har lyst til. Dette er også en tid hvor du møter spennende mennesker og kommer opp i uvanlige situasjoner. Prosessen vedvarer til 6. mai 2021, så bruk den godt.

 

STEINBUKKER født 2. januar – 11. januar

Spiritualiteten har de siste årene fått en stor plass i livet for mange født i denne perioden. Sensitiviteten overfor behovene til dine nærmeste har blitt sterkere, og forståelsen av vennskap dypere. Du har et større behov for tilbaketrekking, og lære deg å finne balansen mellom å gi og få. Tidligere grenser har flyttet seg, og du har fått et mer altruistisk syn på verden. Prosessen fortsetter hele det kommende året. Fra slutten av april og frem til oktober (og videre i 2022), må du samtidig forholde deg til en «ny» sårbarhet i deg selv. Gamle sår og  frykt kan bli belyst. Du er i ferd med å erkjenne det du betrakter som den svake delen av identiteten din, usikkerheten og «feil» du har gjort bevisst eller ubevisst. Hensikten er å få tak i DIN mening med livet. Hva som skal til for å få lov til å være hele deg. Forholdet til far er en del av denne prosessen, og hvordan han har vært med på å forme din bevisste identitet – enten tilstede- eller fraværende. Kreativitet, hvordan du uttrykker deg og om du er med- eller uavhengig i forhold (til alle mennesker) er en del av hele bildet. Er du kvinne, er også hva slags forhold du har til menn et tema. I begynnelsen, kan du føle deg energiløs og svak. Du må forholde deg til såret stolthet, gamle mønstre og eventuell avhengighet av noe eller noen. Det er som om du har mistet alt mot. Men fortvil ikke! Etterhvert som det gamle brytes ned, kan du bli overrasket over hvordan du klarer å både erkjenne og uttale egne behov. Sannsynligvis vil du overraske de fleste rundt deg også. Å ta et gammelt plaster av et infisert sår kan være smertefullt, men bare på den måten får du renset ut verken og såret grodd. Du kommer mye sterkere ut i den andre enden! Men alt blir ikke tilsynelatende like tungt, fra slutten av januar og ut april, kan du oppleve uventet suksess dersom du våger å trosse det konservative. Du utstråler kraft og magnetisme, og har en sterk karisma. I begynnelsen av mai starter du en lengre frigjøringsprosess, som de som er født i begynnelsen av tegnet har vært i en stund. Den kan du lese mer om i avsnittet over.

 

STEINBUKKER født 12. Januar – ca 20. Januar

Du er inne i en periode hvor det kreves mye av deg, ikke minst har du ekstra høye krav til deg selv nå. Gamle og utdaterte måter å håndtere livet på, står for fall. Du har mye å gjøre, noen ganger kan det føles overveldende. Tiden tillater ikke at du gjør det du har lyst til, men det du må. Det er som om du får alt i fanget på en gang. Heldigvis har du et ekstra gir, prøv å skape et rom hvor du kan trekke deg tilbake innimellom for å hente krefter. En annen viktig ting, er å også skape et bedre liv for de rundt deg. Dersom du bruker kreftene på rent egoistiske mål nå, så kan du oppleve å bli stoppet og miste kraften. Forsøker du å nedkjempe strukturer som ikke er klare til å brytes, kommer du heller ingen vei. Her handler det om å velge hvilken «kamp» som er mest hensiktsmessig. I stedet for å bruke opp kreftene på å kjempe mot ytre omstendigheter, kan det være lurt å vende blikket innover. Hva trenger du i livet for å få tak i kraften din? Hvordan kan du håndtere situasjoner du står i? Finnes det en annen løsning? Hva kan du endre og ikke? Du kan i hvertfall ikke forandre andre, kun deg selv – og ditt perspektiv. Om noe tilsynelatende virker håpløst, vær ærlig med deg selv. Det er meningen at du skal utvide horisonten, og lære å håndtere ting på en ny måte. Ikke kjempe for kampens skyld eller fordi du på død og liv skal vinne. Den sterkeste er den som ikke lar seg dra ut på glattisen for å bevise noe, da styrker du integriteten og handler ut fra trygghet og ikke frykt. Lytt til hvordan andre snakker, og særlig dersom de prøver og overbevise deg (eller andre) om et standpunkt. Som regel er det seg selv de prøver å overbevise. Ikke la andre bestemme reglene for hvordan du skal reagere, men bruk din egen styrke til en gjennomtenkt vurdering. Bevissthet er et nøkkelord fremover, bevissthet rundt hvordan du håndterer livet og deg selv. Når perioden er over, er det nesten som om du er født på ny.

 

Godt år!

 

 

 

BURSDAGSGAVE

Stjerneklart ønsker å gi bort et FØDSELShoroskop i bursdagsgave, til en av dere født i STEINBUKKEN! For å ha mulighet til å vinne må du

 

  • Klikke «liker» på dette innlegget på facebook
  • Like og følge facebook-siden vår
  • Skrive i kommentarfeltet på facebook-innlegget at du gjerne vil ha fødselshoroskopet ditt. Husk å skrive dette på Stjerneklart sin facebook-side, vi har ikke oversikt over hva som skrives når innlegget deles.

 

Du trenger ikke legge igjen fødselsdata, vi kontakter den heldige. Trekningen skjer når vi går over i Vannmannens tegn i januar, du kan kommentere helt frem til da.

 

***

 

All tekst over gjelder generelt for Steinbukken. Vi gjør oppmerksom på at det kan være store individuelle forskjeller. Ønsker du å se nærmere på horoskopet ditt for det kommende året, så send oss en melding i innboksen her på siden.

 

Har du lyst til å lære astrologi? Vi tilbyr NETTKURS med personlig oppfølging, hvor du jobber med ditt eget fødselshoroskop som utgangspunkt. Du blir bedre kjent med deg selv i løpet av kurset, og tar det helt i eget tempo.

 

For mer informasjon: send en mail til post@gunn-irene.no

 

 

 

Photo by Deva Williamson on Unsplash