NYE BEGYNNELSER MED KARMISK PREG – SOLFORMØRKELSE I SKORPIONEN

TIRSDAG 25. OKTOBER KL 12.48, er det nymåne på 2 grader i Skorpionen. Dette er også en delvis eklipse, i serien Skorpion/Tyr.

 

DET ER HØST, og løvet faller ubønnhørlig til bakken. Til skue står trærne ribbet til det innerste, i en dvale som kan forveksles med død. Den livgivende sevjen har trukket seg tilbake, og gått under jorden. Røttene samler og ivaretar alt liv der nede i det mørke, helt til lyset igjen varmer om noen måneder og syklusen starter på nytt.

 

VI HAR ENTRET SKORPIONENS TEGN, og gått inn i årstiden for kompostering. Ingen nye frø som skal sås. Så hvordan bruke denne nymånens energi på best mulig måte? Et veldig godt råd, er å se innover i oss selv. Etter mange måneder med kanskje hesblesende aktivitet og mye sosialt, er det lett å bli hengende fast i troen på at det er de ytre omstendigheter som avgjør om vi er lykkelige eller ikke. For all del, det er på ingen måte noe «galt» i være mye sammen med andre mennesker. Men dersom alle plutselig har andre planer og det gir deg en følelse av å være avvist eller utenfor, så er det kanskje lurt å stoppe opp og gjøre en avtale med deg selv? Uansett om vi trives best sammen med andre eller har det like bra i eget selskap, så er det alltid fint å kjenne eget dyp. Det gjør at vi ikke kan manipuleres, som er noe en ubalansert Skorpion-energi gjerne bruker som et middel for å oppnå makt. Når vi høyt og tydelig – uten snev av frykt – kan si «det går jeg ikke med på», da har vi full integritet. Når vi ikke er redde for vårt eget mørke, frykter vi heller ikke å bli sett. Da våger vi å åpne hjertet og se andre også. Tenk om vi alle kunne våge å se både oss selv og andre – uten å dømme? Vi vet ikke hvorfor andre sier og handler som de gjør, og når vi dømmer så blir det vanskelig å skape gode vilkår for forandring. Da blir det å vedkjenne seg et forbedringspotensiale det samme som å legge hodet på blokken, og hvem gjør det frivillig?

 

NYMÅNEN ER I EKSAKT KONJUNKSJON MED VENUS, det gjør at alle Venus-temaer blir ekstra viktige nå. Det handler om alt som har med verdier å gjøre, ja – også de indre. Penger, kjærlighetslivet, hva vi setter pris på, egenverdet, hvordan vi gir og mottar kjærlighet og hva (og hvem) som egentlig betyr noe for oss. Venus trives ikke så godt i Skorpionen, hvor hun kommer under Plutos granskende blikk. Aller helst vil hun nyte livet og opprettholde status quo, det blir utfordrende de kommende ukene. I tillegg er Uranus i Venustegnet Tyren, og fortsetter å skape furore på energimarkedet, i pengepolitikken, med prisveksten og alt annet som kan relateres til verdier. Forrige gang Uranus var i Tyren, var på 1930-tallet, perioden vi refererer til som «de harde 30-årene». I stedet for å lukke øynene og fortsette som vi har gjort i flere tiår med stadig økende forbruk og utarming av jordkloden, må vi nå kollektivt åpne øynene og se hva vi faktisk holder på med. Vi må forstå at absolutt alle valg vi tar, påvirker omgivelsene. Under nymånen står Venus i kvadratur til Pluto, så her kan vi vente avsløringer den kommende tiden, både kollektivt og på det personlige plan. Det som ikke lenger gagner oss, blir skrellet bort. Det kan oppleves vanskelig, men husk at det er hvilket perspektiv du har som bestemmer hvordan du føler rundt det. Om du holder fast noe på overtid, så er det en gyllen mulighet til å slippe taket nå. Det kan f eks være en oppfatning, et handlingsmønster, en uvane eller til og med en livsløgn.

 

DET ETTERHVERT SÅ OMTALTE kvadraturet mellom Uranus i Tyren og Saturn i Vannmannen, er nå for siste gang nesten helt eksakt under nymånen (orb på 1 grad og 5 buesekunder for de som kan astrologi). Vi har vært preget av denne energien i snart to år, og overskriften er «frihet under ansvar». Det er jo faktisk slik at jo bedre vi kjenner grensene, jo friere blir vi. Alt annet er en illusjon. Vi har kollektivt vært som en trassig to-åring, som har testet hvor tryggheten finnes. Grenser er i ferd med å flyttes, vi finner oss ikke lenger i å bli diktert av umodne og grenseløse ledere. Det krever et helt nytt ansvar fra enkeltmennesket, vi må slutte å skylde på andre og gå i oss selv. Hva kan hver og en av oss gjør til beste for alle? Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe én.

 

EKLIPSER ER PR DEFINISJON en tid hvor det kommer endringer vi ikke forventet. Vi går kanskje og venter på at det kommer noe enda verre fordi alt står på hodet om dagen, hva med at kommende endringer kan være positive? I gamle dager ble formørkelser sett på som skumle. Egentlig er en eklipse en fantastisk mulighet for endring, en slags portal vi går gjennom. På denne tiden av året, er også sløret mellom oss og den andre siden på det tynneste. Det gjør at vi kan fornemme alt på et dypere plan. Eklipsen denne gangen er også preget av flere kvinkunser (et astrologisk aspekt, hvor det er 150 grader mellom planetene). Det gir en pekepinn på at vi er på vei inn i en ny situasjon, hvor vi kan gi slipp. Endringen kommer enten vi ønsker den eller ikke, her kan det være fint å være bevisst. Det er som scenen du står på forandres, «plottet» du er med i endres eller hele stykket flyttes til et annet teater.

 

OPPSUMMERT står vi nå overfor karmiske, skjebnebestemte nye begynnelser. Hver og en av oss velger hvordan vi møter det, og husk igjen at dette kan være GODE begynnelser! Uansett er det lurt å ta et blikk innover, og kjenne at du står stødig. Er du ikke fornøyd med reisverket, så har du ekstra drahjelp nå til å bygge et nytt!

 

Effekten av denne eklipsen vil vare i ca seks måneder, i motsetning til en «vanlig» nymåne som merkes i ca en måned.

 

GOD NYMÅNE!

 

 

Har du lyst til å lære astrologi på en enkel måte, med utgangspunkt i ditt eget fødselshoroskop? Ta kontakt med oss i Stjerneklart på epost: post@stjerneklart.com

 

Foto: Photo by Daniel J. Schwarz on Unsplash