FULLMÅNE PÅ STEROIDER

TIRSDAG 8. NOVEMBER kl 12.02 er det

FULLMÅNE, TOTAL EKLIPSE/MÅNEFORMØRKELSE I TYR/SKORPION

Vi befinner oss fortsatt i Skorpionens måned, hvilket betyr at under denne fullmånen er Solen i Skorpionen og Månen i det motsatte tegnet Tyren. Energien i Skorpionen gir en indikasjon på at vi fortsatt må forvente at det kan dukke opp minner og/eller hendelser fra fortiden som vi ikke har blitt helt ferdige med. Som vi har skrevet om før, er Skorpionen kjent for å gå ned i dypet og hente opp det vi av ulike årsaker har hatt behov for å legge lokk på. Og med både kommunikasjonsplaneten Merkur og kjærlighetsplaneten Venus i Skorpionen for tiden, kan tankene og følelsene våre oppleves intense. Likevel, – hvor intensivt vi opplever det, avhenger av hvor mye som fortsatt ligger uforløst, og hvor hardt det sitter. Kanskje er tiden kommet for å endre på noe, og få nye tanker om og innsikt i gamle temaer. Det er en kjensgjerning at vi ikke kan bevege oss framover hvis vi hele tiden ser oss tilbake.

FORANDRINGER I TIDEN
Det er ingen tvil om at vi lever i krevende og turbulente tider, men vi lever også i en tid med endringer. Urokråka Uranus står sammen med fullmånen og den karmiske nodeaksen i trauste Tyrens tegn. Våre instinktive behov er å bevege oss mot det i og rundt oss som kan gi ro, trygghet og forutsigbarhet, noe som for tiden ikke er like enkelt. Verden er i en formidabel forandring vi må forholde oss til, enten vi liker det eller ikke. Uranus er essensiell her, og representerer trangen til frihet, og kalles «planeten mot strømmen». En opprører som helst går sine egne veier. Merkur står sammen med sydnoden og fokuserer på det vi allerede kan noe om, nemlig fortiden vår. Uranus, som nå peker på veien framover, sies å representere en høyere oktav av Merkur. Det vil si at den uttrykker en høyere form for tenkning og kommunikasjon basert på større frihet. Det skal vi ta med oss videre. Uranus lærer oss å tenke nytt, på siden av det etablerte og vante. Det er spesielt to ting som kan utmerke seg. Det ene er endringer vi opplever skjer brått og uventet i livene våre, det andre er at vi selv plutselig får glimt av innsikt og evner å se ting i et nytt perspektiv.

DET TOTALT MENINGSLØSE
Det er mye av det som skjer i verden i dag, som oppleves som total galskap. Vi har fått en grusom og meningsløs krig med alle dets konsekvenser veldig tett på. Gjennom dagens nyhetsbilde skånes vi ikke, og kan av den grunn ikke distansere oss på samme måte som før. I tillegg ser vi ufattelige lidelser flere steder i verden som skyldes menneskeskapte klimaendringer. Vår egen hverdag her på berget har også endret seg, noe som vil få store økonomiske konsekvenser for veldig mange. Vi kan ikke lenger lukke øynene, og bare tenke på oss selv og våre nærmeste. Situasjonen i verden – og for planeten – har kommet så langt at vi blir tvunget til å forholde oss til den. Kanskje er det en dypere mening i at vi kjenner det så tydelig i egne liv? Pandemiens nedstengning viste oss hvordan dyrene tok gatene og omgivelsene tilbake, om enn for en stakket stund. Tykk smog forsvant, når fabrikkene måtte lukke, flyene sto på bakken og bilene hjemme. Plutselig kunne vi se omgivelsene med klart blikk, i dobbel forstand. Men lærte vi? Nei! Så fort restriksjonene ble opphevet, var det tilbake til den gamle livsstilen med forbruk og «meg, meg, meg».

DEN KARMISKE PLANETEN SATURN
som bl a representerer lover og regler, er utfordrende aspektert til denne eklipsen, så spørsmålet er om både de som leder an og hver og en av oss nå må se de grelle resultatene av våre beslutninger. Interessant at klimatoppmøtet kommer rett oppunder fullmånen. Klarer de denne gangen å få resultater som kan skape endring? Både på nasjonalt og det indre plan kan vi nå møte oss selv i døren. Kanskje den karmiske leksen kan være at vi faktisk MÅ bry oss om hva som skjer? Ikke bare med tanke på miljøet, men også gå politikerne og deres beslutninger etter i sømmene. Vi har alt for lett for å tro at vi ikke har noen påvirkning, og at vi må godta beslutninger som tres nedover hodene våre. Dalai Lamas utsagn om det enkelte menneskes påvirkningsmulighet kan være viktig å huske i disse dager: «Hvis du tror du er for liten til å utgjøre en forskjell, så forsøk å sove med en mygg i rommet.» I stedet for å gå inn i frykt og apati, så bruk de mulighetene du har til å skape en forandring. Hver og en av oss har like stort ansvar!

Respekten for de som skal lede oss er svekket, enten de er demokratisk valgt eller ikke. Selv i diktaturer er det nå flere steder opprør på gang. Folket reiser seg mot det bestående, og det umåtelige maktbegjæret som nå er mer synlig enn noen gang hos en del ledere i ulike land. Pluto har gått gjennom Steinbukken siden 2008, og vi har gradvis forstått hva vi i k k e vil ha av gamle strukturer. Måten makthavere har (mis)brukt makten sin, er i ferd med å bli utdatert en gang for alle. USA avholder mellomvalg rett på eklipsen. Vi kan mene mye om både den ene og den andre kandidaten, men egentlig er vel ingen av dem ledere for den nye tiden vi etterhvert går inn i. Pluto beveger seg inn i Vannmannen neste vår, og det sies at det starter Vannmannens tidsalder. Vannmannen herskes av Uranus, med mottoet «frihet, likhet og broderskap». At Uranus nå befinner seg i Tyren, gjør at vi m å revurdere verdiene våre – både de indre og de ytre. Uranus ble oppdaget i forbindelse med den franske revolusjonen, og er kjent for å revolusjonere alt den kommer i kontakt med. En revolusjon kan være blodig, men behøver ikke være det i vår tid. Materielle verdier (Tyren) kan gjennom en revolusjon (Uranus) forvandles til indre åndelige verdier (Skorpionen). Dette gir denne eklipsen oss en mulighet til.

VI BÆRER ALLE MED OSS EN INDRE VISDOM
Vi skal forholde oss til det som skjer globalt på alle plan, men kanskje nå mer enn noen gang før, er det viktig å finne en indre ro og balanse i oss selv. Vi har alle ulike behov, så om dette skjer gjennom musikk, meditasjon, yoga, turer i skog og mark, eller en god og forløsende samtale med noen vi setter pris på, vil variere. Både Jupiter og Neptun befinner seg i Fiskene akkurat nå, så under denne fullmånen er det lettere å få kontakt med hva sjelen din ønsker å formidle. En eklipse er en portal gjennom de karmiske nodeaksene, en vei inn og en reise i din sjels bevissthet. Det er en vesentlig forskjell mellom å være i en intellektuell bevissthet og i en meditativ tilstand hvor sjelen viser vei. Ofte kan dette oppleves som vårt egos kamp for å overleve, kontra den sjelelige visdommen vi alle bærer med oss. Her finnes en ubetinget kjærlighet basert på forståelse og aksept, og vissheten om at det også er nå vi skal se framover. Vi skal ikke bare føle oss som et viljeløst offer for omstendighetene, men vekke opp kraften i oss og se hvor den tar oss.

ET ILLUSORISK HÅP?
Vi skal ikke gå mange år tilbake i tid før vi ser alle store endringer som har skjedd, ikke bare ute i verden, men også her hjemme på berget. Håpet er at å gå inn i Vannmannens tidsalder betyr at livet og de kvalitetene som er til det beste for oss mennesker, blir toneangivende. Vannmannen betyr frihet og nyskaping, er et kollektivt tegn som peker på hele menneskeheten. Så håpet er at vi en dag skal dele godene, og få oppleve å leve i en rettferdig verden. Illusjon? Tja, ikke nødvendigvis. Er vi mange nok som lever etter sjelens indre kompass, gir vi kanskje hverandre plass. Uten et håp og målrettet handling skjer det unektelig ingenting. I mellomtiden kan vi lete etter, og finne det i oss som gir verdi på det åndelige plan, og derfor også den sjelefreden alle mennesker higer etter! Det er lov å strekke seg etter gode verdier.

Har du lyst til å lære astrologi på en enkel måte, med utgangspunkt i ditt eget fødselshoroskop? Ta kontakt med oss i Stjerneklart på epost: post@stjerneklart.com

GOD FULLMÅNE!

Photo by Pete Nuij on Unsplash