TVILLINGENES FULLMÅNE I SKYTTEN torsdag 23. mai kl 15.53

Av astrologene Kristin Egeland og Gunn-Irene Nicolaisen

Gi tankene dine en sårt tiltrengt vårrengjøring!

Vi vet at tankene i stor grad påvirker følelsene våre, og dermed også hvordan vi har det. Denne fullmånen inviterer oss til å få en sterkere kontakt med vår høyere bevissthet – det i oss som rommer så mye mer enn bare hverdag og plikter. For å komme oss videre trenger vi å kjenne på egne behov, drømmer og visjoner. Våre behov er individuelle, og ofte skal det ikke mye til for å få oppfylt flere av dem. Vi må bare bli klar over hva vi trenger, og deretter forstå hva vi kan gjøre for å nå frem med det.

TVILLINGENE LIKER Å KOMMUNISERE, OG SKYTTEN SØKER MED SIN VISDOM Å FINNE SANNHETEN.
Vi har alle i oss en visdom vi har tilegnet oss både i dette livet, og gjennom tidligere inkarnasjoner. Sjelen vet hvorfor vi er her og hva vi trenger for å utvikle oss. Ved å lytte innover i dypet av oss selv, kommer vi i kontakt med den indre stemmen som må ha næring for at egenverdet og troen på oss selv kan vokse seg sterkere. I kontakt med sjelen vår er vi ikke dømmende eller egenrådige, men selvstendige individer som ønsker å utvikle oss, og samtidig gi rom til andre slik at de også kan vokse i sine liv. Der er det ingen konkurranse, det er plass nok til alle. Dette er sjelens språk.

Men så var det dette med virkelighetens realiteter som lugger godt i livet og hverdagen vår. Det er mange såre følelser som kan skygge for opplevelsen av å ha et kraftfullt indre liv. Det er mye ugress og mange tistler, som kan stenge for de gode prosessene våre. Hvorfor?  Det kan være mange årsaker til dette. Kanskje har noen tråkket så kraftig på egenverdet vårt at vi ble lammet innvendig, slik at den indre stemmen ble brakt til taushet? Kanskje lærte vi at det lønte seg å ikke ta for stor plass? Har andre fått definisjonsmakten over noe i livet vårt som ikke er sant? Eller har vi trodd og følt at andre kunne så mye mer og var så mye bedre enn oss? Det er mange årsakssammenhenger som kan blokkere tilgangen til den indre stemmen vår. Det viktige er at stemmen aldri ble borte, vi må bare lære oss å lytte igjen!

KOMMUNIKASJON ER DENNE FULLMÅNENS TEMA, likeledes å finne vår egen sannhet. Stemmen kan være litt rusten, men en skikkelig vårrengjøring kan gi både kontakt og gjensynsglede. Gjensynsglede fordi vi både bevisst og ubevisst har vært i kontakt med ressursene våre opptil flere ganger gjennom livet. Bevissthet rundt hvordan vi snakker til oss selv er viktig. Har vi den gode samtalen som gir indre glede, eller er det kritikeren i oss som dominerer? Ofte tillater vi repeterende mønstre å dominere fordi vi ikke våger å utfordre dem. Under denne fullmånen kan disse mønstrene få en oppgradering. Det hjelper å framsnakke og kjenne på at vi liker det vi finner der inne. En annen viktig ting å sette søkelyset på, kan være hvordan opplever vi å bli hørt og forstått når vi kommuniserer med andre. Får vi tak i vår egen identitet, blir det enklere å være ekte i møtet med andre. Da slapper vi også mer av.

Transformasjonsplaneten Pluto er godt aspektert under fullmånen, den gir oss mot og spiller på lag. Det hjelper! Vi må bare gripe muligheten til å vokse. Indre trygghet gir drahjelp til selv å definere hvem vi er.

HANDLEKRAFTIGE MARS VAR NYLIG I KONTAKT MED NORDNODEN
Dette gir ekstra kraft til de forandringene du ønsker å gjennomføre. Ta vare på deg selv under denne fullmånen, og la din høyere bevissthet guide deg gjennom en tid for fornyelse og vekst.

GOD FULLMÅNE!

 

Foto: iStockphoto/jakkapan21